THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

26 ธันวาคม 2562 : 18:08 น.

รองนายกฯ มอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินให้เกษตรกรทั่วประเทศ 324 ครัวเรือน พื้นที่ 2,378 ไร่ พร้อมน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” เป็นแนวทางดำเนินชีวิต #M2F

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.พล.องประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน” ให้เกษตรกรและผู้ยากจนทั่วประเทศ จำนวน 324 ครัวเรือน จำนวน 2,378 ไร่ โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี และเกษตรกรให้การต้อนรับ จัดโดย สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ณ ห้องประชุมสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทำกินของเกษตรกร จึงได้จัดตั้งบจธ.เพื่อเป็นหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ดำเนินการมา บจธ. ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินไปแล้ว 2,631 ราย 877 ครัวเรือน จำนวนที่ดินที่ บจธ. ดำเนินการกว่า 3,151 ไร่

ทั้งนี้ ในโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ จะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการด้วย และจะต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ