THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 มกราคม 2563 : 19:25 น.

นราธิวาส-นักเรียนทุน กสศ.ขอบคุณนายกฯให้โอกาสสานฝันเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่น แม้ลำบากไม่หวั่น ขอพัฒนาบ้านเกิด ด้านกสศ.เดินหน้าช่วยเด็กๆด้อยโอกาสใน 3 จังหวัดมากกว่า 53,000 คน

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้แวะกล่าวทักทายเด็กนักเรียนโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือนักเรียนทุนเสมอภาค จากโรงเรียนบ้านคอลอกาเว อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นที่มารอต้อนรับ

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) กล่าวรายงานสถานการณ์การช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ว่า กสศ.ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ผ่านโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข โดยมีนักเรียนจาก 3 จังหวัดได้รับทุนเสมอภาค จำนวน 53,763 คน จาก 937 โรงเรียน จำแนกเป็นนราธิวาส 23,783 คน ปัตตานี 14,148 คน ยะลา 15,832 คน

ทั้งนี้ เด็กจะได้รับเงินอุดหนุน 3,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา เพื่อบรรเทาอุปสรรคในการมาเรียน เช่น เป็นค่าอาหารเช้าสำหรับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาและค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวันสำหรับชั้นมัธยมศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเรียน ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างเรียน รวมถึงเพื่อเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยข้อมูล ระบบ iSEE ของกสศ. พบว่า เด็กกลุ่มนี้ อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน/เดือน 957 บาท หรือราว 32 บาทต่อวัน เท่านั้น

นพ.สุภกร กล่าวว่า ความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัด ยังรวมไปถึงการแก้ปัญหาครู ไม่ครบชั้นและโยกย้ายบ่อย ผ่านโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ที่กสศ.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนช้างเผือกในพื้นที่ห่างไกล ที่มีใจรักในวิชาชีพครู และมีศักยภาพในการเรียนรู้ ได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ และได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง

สำหรับ ในพื้นที่ 3 จังหวัด กสศ.ทำงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ ในปี2563 มีนักเรียนชั้น ม.6 ในพื้นที่ จ.นราธิวาส และยะลา ได้รับทุนจำนวน 19 คน หลังสำเร็จการศึกษาจะบรรจุในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กของ สพฐ.ทั้ง 2 จังหวัด จำนวน 16 แห่ง ซึ่งโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มีพื้นที่ดำเนินงานจำนวน 282 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล สังกัดสพฐ. รวม 45 จังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยผลิตครูจำนวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,500 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ ใช้เวลาสั้นๆพบปะนักเรียน และให้กำลังใจว่าให้ตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคม จากนั้นตัวแทนนักเรียนทุนเสมอภาคได้มอบของที่ระลึกเป็นปูนปั้นปลากือเลาะห์'และภาพเขียนสีน้ำจากฝีมือเด็ก ๆ นักเรียนทุนเสมอภาคที่ช่วยกันวาดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับ ก่อนจะถ่ายภาพร่วมกัน

ด.ญ.วารัส สาแมง นักเรียนชั้น ป.5/2 นักเรียนทุนเสมอภาค โรงเรียนบ้านคอลอกาเว กล่าวว่า ของที่ระลึกที่นำมามอบให้กับท่านนายกฯเป็นเสมือนคำขอบคุณจากใจเด็กทุนเสมอภาคทุกคน ที่รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มองเห็นความสำคัญของการศึกษา และได้มอบทุนการศึกษาช่วยสนับสนุนให้เด็ก ๆ ที่มาจากครอบครัวยากจนได้เรียนหนังสือเหมือนกับเด็กคนอื่น สำหรับของขวัญที่นำมามอบให้ คือปูนปั้นปลากือเลาะห์ หรือ ปลาพลวงชมพู ซึ่งเป็นปลาประจำอำเภอศรีสาคร ได้รับสมญาว่าเป็นราชาแห่งแม่น้ำสายบุรี และหายากที่สุด และอีกชิ้นเป็นภาพวาดสีน้ำ แสดงถึงธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของอำเภอศรีสาคร จากฝีมือเด็ก ๆ กลุ่มฝึกทักษะอาชีพ ที่ช่วยกันวาดขึ้นเพื่อตั้งใจนำมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ ทั้งนี้นอกจากแทนคำขอบคุณแล้ว เด็ก ๆ หวังว่านายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางกลับมาที่จังหวัดนราธิวาสอีกครั้ง

ด.ญ.สีตีนูรูลอาดีลลาท์ บินอูมา นักเรียนชั้น ม.2/2 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว กล่าวว่า ก่อนจะได้รับทุนการศึกษาจาก กสศ. ต้องมาเรียนบ้าง หยุดเรียนบ้าง เพราะไม่มีเงิน แต่พอได้รับทุนของกสศ. ได้ช่วยลดภาระในครอบครัวทำให้ชีวิตดีขึ้น และทำให้มาโรงเรียนได้ทุกวัน ส่วนตัวเป็นคนชอบเรียนหนังสือ อยากเรียนจบชั้นสูง ๆ ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ทำตามฝันที่อยากเป็นครูมาสอนในพื้นที่บ้านเกิด

ด้าน น.ส.สุธิดา ทองราช นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ยะลา ผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น กล่าวว่า ความตั้งใจของการเป็นครูรักษ์ถิ่น คือจะกลับมาพัฒนาชุมชน โดยตนมองว่า จะกลับไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น คือสะพานข้ามทะเลสาบป่าฮาลา-บาลา โดยสร้างอาชีพให้เด็ก ๆ เป็นมัคคุเทศน์นำเที่ยว เกิดแหล่งรายได้สำหรับคนในชุมชน ส่วนสินค้าโอทอปจะเป็นพวกปลา ทั้งปลาส้มหรือปลากระโดด ซึ่งมีอยู่มากในทะเลสาบ

ขณะที่ ครูสุนิดา อุมา ครูโรงเรียนบ้านคอลอกาเว กล่าวว่า ขอบคุณที่รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนยากจนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เพราะมีจำนวนมาก ซึ่งเด็กยากจนพิเศษหรือนักเรียนทุนเสมอภาคของ กสศ. ที่โรงเรียนมีประมาณ 333 คน จากจำนวนนักเรียนประมาณ 1,200 คน ส่วนใหญ่มีฐานลำบากยากจน อีกทั้งที่ผ่านมาโรงเรียนแทบไม่เคยได้รับโอกาสดีๆเช่นนี้ เนื่องจากโรงเรียนอยู่ไกลและยังเคยอยู่ในพื้นที่สีแดง ที่มีการก่อเหตุความรุนแรงบ่อยครั้งทำให้การช่วยเหลือต่างๆอาจมาไม่ถึง

"เงินที่เด็กได้รับสามารถลดปัญหาอุปสรรคการมาโรงเรียนได้อย่างดี จากเดิมเด็กบางคนต้องหยุดเรียนไปเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายเดินทางมา เมื่อพอมีทุนจากสศ.กลับทำให้เด็กๆสามารถมาโรงเรียนและไม่ขาดเรียนอีก" ครูสุนิดา กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ