THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 มีนาคม 2563 : 21:45 น.

ชุมพร-ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาตินำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจดูการเก็บกู้ระเบิดชายแดนเนิน 491 อ.ท่าแซะ เดิมเป็นพื้นที่สู้รบระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงอิสระกับทหารพม่าพบเก็บได้กว่า 200 ทุ่น

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ร.อ.วิสุทธิ์ อุทิศวัฒนะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 1 ส่วนปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ นำคณะผู้สังเกตการณ์และสื่อมวลชนประมาณ 100 คน ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติการทุ่นระเบิด บริเวณจุดตรวจชายแดนที่ 4102 เนิน 491 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ทั้งนี้ เมื่อปี 2535 บริเวณดังกล่าวเคยเป็นพื้นที่สู้รบระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงอิสระกับกองกำลังทหารพม่า (กกล.ทพม.) หลังการสู้รบจบลง มีประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่ จนในปี 2544 องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ (NPA) ได้เข้าสำรวจและกำหนดให้เนิน 491 และพื้นที่ใกล้เคียงแนวชายแดนไทย-พม่า เป็นพื้นที่อันตรายขากทุ่นระเบิด (DA) ครอบคลุมพื้นที่ 6,642,950 ตารางเมตร (ตร.ม.)

จากนั้นในปี 2557 และปี 2559 ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ได้เข้าสำรวจพื้นที่และยกเลิกพื้นที่อันตรายให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย 3,469,430 ตร.ม. เหลือพื้นที่อันตราย 3,173,520 ตร.ม. ปี 2562 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ ประกอบด้วยกำลังพล 38 นาย และสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด 2 ตัว ได้เข้าสำรวจ ตรวจค้น เพื่อยกเลิกหรือปรับลดพื้นที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิดให้แล้วเสร็จ โดยรวบรวมข้อมูลข่าวสารเก่า เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการหาข้อมูลข่าวสารใหม่

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2561 ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ พร้อมจัดเวทีประชุมต่างๆ เพื่อแจ้งเตือนเรื่องทุ่นระเบิดแก่ผู้เข้าประชุม ก่อนตัดสินใจแบ่งพื้นที่ปฏิบัติออกเป็น 5 พื้นที่ย่อยและกำหนดแนวทางสำรวจเป็น 3 ลักษณะคือ 1.พื้นที่ๆ คาดว่าน่าจะมีการวางทุ่นระเบิด ที่เคยมีผู้เหยียบทุ่นระเบิด ฐานปฏิบัติการเก่า และเส้นทางดำเนินกลยุทธ์ 2.พื้นที่คาดว่า น่าจะไม่มีการวางทุ่นระเบิด ที่มีความลาดชันเกิน 60 องศา 3.พื้นที่คาดว่าน่าจะยกเลิกพื้นที่อันตรายได้ เช่น แปลงปลูกป่า พื้นที่ทางการเกษตร เส้นทางล่าสัตว์ของนายพราน

หลังการแบ่งพื้นที่และแนวทางปฏิบัติแล้ว หน่วยปฏิบัติการฯ ได้ร่วมกับตำรวจ ตชด.4102 และเจ้าหน้าที่ป่าไม้จุดสกัดหินเขียว เดนสำรวจทางกายภาพในพื้นที่ เมื่อเดือนม.ค.-พ.ค. 2562 จนในเดือนก.ค. 2562 ได้ข้อสรุปว่า มีพื้นที่อันตรายที่ยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดที่ 1.เนินต้นมะม่วง ขนาดพื้นที่ 27,580 ตร.ม.จึงเข้ากวาดล้างทำลายระหว่างวันที่ 9 ก.ค.-19 พ.ย.2562 ได้ทุ่นระเบิด 106 ทุ่น และกระสุนปืนยิงระเบิดที่ยังไม่ระเบิด 157 นัด 2.เนิน 491 ขนาดพื้นที่ 12,688 ตร.ม.เข้ากวาดล้างทำลายระหว่างวันที่ 25 พ.ย.-2 ม.ค.2563 พบทุ่นระเบิด 70 ทุ่น กระสุนปืนยิงระเบิดที่ยังไม่ระเบิด 21 นัด

3.เนินฐานกะเหรี่ยง ขนาดพื้นที่ 15,690 ตร.ม. เข้ากวาดล้างทำลายระหว่างวันที่ 3 ม.ค.-20 ก.พ.2563 พบทุ่นระเบิด 42 ทุ่น และกระสุนปืนยิงระเบิดที่ยังไม่ระเบิด 4 นัด ซึ่งในวันที่ 24 มีนาคม 2563 จะมีการเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดทั้งหมดไปยังสนามทำลาย ณ สวนปาล์มสหไทย ก่อนส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 25 มี.ค. 2563 ณ ศาลาประชาคม อ.ท่าแซะ

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ