THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

02 เมษายน 2563 : 17:23 น.

บุรีรัมย์-ประกาศใช้มาตรการปิดบ้านคุมเข้มโควิด-9 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย ออกคำสั่งห้ามขายเหล้าเบียร์งดงานบุญประเพณียกเว้นงานศพแต่ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.นายธัชกร หัตถาธยากูร ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.บุรีรัมย์ เพื่อควบคุมป้องกันเชื้อโควิด-19 โดยล่าสุดทางคณะกรรมการโรคติดต่อ มีมติเห็นชอบออกประกาศ เรื่อง “มาตรการปิดบ้านเพื่อหยุดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัด” หลังจากพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 รายรวมเป็น 13 รายชาย 3 รายหญิง 10 ราย โดยมาตรการปิดบ้านให้ดำเนินการระหว่างวันที่ 2 – 30 เม.ย.2563

ทั้งนี้ ตามประกาศประกอบด้วย1. ผู้เดินทางจากต่างจังหวัดจะถูกกักกัน รวมทั้งกักกันคนในครอบครัว และผู้ร่วมอาศัยในครัวเรือนทุกคนเป็นเวลา 14 วัน2. งดจำหน่าย จ่าย แจก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในจังหวัดบุรีรัมย์3. งดงานบุญ ประเพณี ทุกประเภท ยกเว้นงานศพ โดยต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอของท้องที่ที่จัดงานศพ และดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่ง จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ (โทษสูงสุด จำคุก 1 ปี หรือปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) จึงได้ขอความร่วมมือประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัด และผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้หยุดการแพร่ระบาดของเชื้อ

ด้าน นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ผู้ป่วยรายที่ 13 เป็นเพศหญิง อายุ 42 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด มีประวัติเสี่ยงเป็นผู้สัมผัสเชื้อใกล้กับผู้ป่วยรายที่ 8 ซึ่งเป็นพี่สาวที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ มีการทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ ก่อนที่จะมีคำสั่งปิดหมู่บ้าน และผู้ป่วยรายนี้ถือเป็นรายแรกที่พบการติดเชื้อในชุมชน กับบุคคลที่ไม่ใช่คนในครอบครัว และไม่มีการแสดงอาการไข้ด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ