THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 เมษายน 2563 : 15:37 น.

ตราด-ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจับมือหยุดให้บริการโรงแรมรีสอร์ทชั่วคราวเพื่อสกัดนักท่องเที่ยวไม่ให้มาพักในพื้นที่ เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.นายศักดิ์สิษฐ์ มุ่งการ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด เปิดเผยว่า เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวใน จ.ตราด และเกาะช้าง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและสมาคมโรงแรมรีสอร์ท จ.ตราด และสภาอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ตราด จึงได้ร่วมมือปิดการรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย. 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีโรงแรมที่ให้ความร่วมมือปิดให้บริการชั่วคราว ไม่รับนักท่องเที่ยวเพิ่มบนเกาะช้างกว่า 90 แห่งแล้ว และคาดว่าจะมีเพิ่มเรื่อยๆ และน่าจะเกิน 100 แห่งแล้ว ที่ได้รับแจ้งมาล่าสุดในวันนี้ ส่วนบนเกาะช้างยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ 500 คน ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ และไม่สามารถกลับประเทศได้ แต่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้รับการตรวจโรคอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ ทางเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้างลดจำนวนเที่ยววิ่งไปเกาะช้างเหลือเพียงวันละไม่กี่เที่ยว ที่รับอยู่จะมีเฉพาะรถยนต์บรรทุก และรถยนต์ของชาวตราดหรือเกาะช้างที่เดินทางไปมาเท่านั้น สำหรับโรงแรม และรีสอร์ท ที่ปิดรับนักท่องเที่ยวชั่วคราวนั้น ส่วนใหญ่อยู่ที่เกาะช้างเป็นหลัก

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ