THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 เมษายน 2563 : 13:17 น.

ภูเก็ต-พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 10 ราย รวมยอดสะสมทั้งจังหวัด 119 ราย มีทั้งนักท่องเที่ยวและอีกหลากหลายอาชีพ รวมถึงบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกัน

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด– 19 จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 5 เม.ย.มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 119 ราย (รายใหม่ 10 ราย) โดยผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 20 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 99 ราย ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 1 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้ง 119 รายนี้รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 1,574 ราย (รายใหม่ 151 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 190 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 91 ราย กลับบ้านแล้ว 1,384 ราย

สำหรับ ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 10 ราย มีรายละเอียด ดังนี้ ลำดับที่ 1 ผู้ป่วยรายที่ 110 ผู้ชายชาวสวีเดน อายุ 40 ปี เป็นนักท่องเที่ยว มาถึงประเทศไทยวันที่ 13 มี.ค.เดินทางมาเที่ยวกับภรรยา ซึ่งได้รับการตรวจยืนยันเป็นผู้ป่วยโรคโควิด – 19 รายที่ 77 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. มีประวัติไปบริเวณซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ยังไม่มีอาการป่วย ผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ 7 ราย

- ลำดับที่ 2 ผู้ป่วยรายที่ 111 ผู้หญิงไทย อายุ 29 ปี อาชีพแม่บ้าน เป็นภรรยาของผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด – 19 รายที่ 41 ชาวอิตาลี ที่ทำงานในสถานบันเทิงบริเวณซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 2 เมษายน 2563 ผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ 2 ราย

- ลำดับที่ 3 ผู้ป่วยรายที่ 112 ผู้หญิงไทย อายุ 55 ปี อาชีพแม่บ้าน เป็นภรรยาของผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด – 19 รายที่ 94 พักอาศัยในบ้านหลังเดียวกัน ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 2 ราย

- ลำดับที่ 4 ผู้ป่วยรายที่ 113 ผู้ชายไทย อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับโรงแรมแห่งหนึ่ง ในเขตพื้นที่ป่าตอง ทำงานในโรงแรมที่ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 58 พักอยู่ก่อนที่จะป่วย มีประวัติสัมผัสกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 22 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 6 ราย

- ลำดับที่ 5 ผู้ป่วยรายที่ 114 ผู้หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานร้านอาหาร อาศัยและทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 92 โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 29 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 5 ราย

- ลำดับที่ 6 ผู้ป่วยรายที่ 115 ผู้ชายไทย อายุ 38 ปี อาชีพพนักงานห้างสรรพสินค้า ในเขตป่าตอง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 48 โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 9 ราย

- ลำดับที่ 7 ผู้ป่วยรายที่ 116 ผู้ชายไทย อายุ 27 ปี อาชีพช่างเชื่อมเหล็ก ในพื้นที่บางเทา ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง เป็นบุตรชายของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 94 โดยทำงานและพักอาศัยอยู่ด้วยกัน ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 2 ราย

- ลำดับที่ 8 ผู้ป่วยรายที่ 117 ผู้หญิงไทย อายุ 32 ปี อาชีพขายของชำ ในพื้นที่บางเทา ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง เป็นบุตรสาวของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 94 อาศัยอยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่งในละแวกใกล้เคียงกัน โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 30 มีนาคม 2563มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 4 ราย

- ลำดับที่ 9 ผู้ป่วยรายที่ 118 ผู้หญิงไทย อายุ 28 ปี อาชีพแม่บ้าน เป็นลูกสะใภ้ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 94 พักอาศัยในบ้านหลังเดียวกัน ยังไม่มีอาการป่วยมีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 2 ราย

- ลำดับที่ 10 ผู้ป่วยรายที่ 129 ผู้หญิงไทย อายุ 74 ปี อาชีพขายของชำ ในพื้นที่บางเทา ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง เป็นแม่ยายของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 94 อาศัยอยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่งในละแวกใกล้เคียงกันโดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 3 เมษายน 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 8 ราย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ