THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 เมษายน 2563 : 14:50 น.

ขอนแก่น-ผู้ว่าฯย้ำชัดไม่มีการปลดล็อคมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ตามข่าวที่ว่อนในออนไลน์ พร้อมขออภัยหากการสื่อสารผิดพลาด

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ถึงการประกาศปลดล็อคจังหวัดในวันที่ 1 พ.ค.ได้มีการตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องที่ประชาชนสื่อสารผ่านออนไลน์อย่างเข้าใจผิด จังหวัดยังคงบังคับใช้ตามประกาศฉบับที่ 12 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของทั้งประเทศ ที่ให้ทุกจังหวัดสิ้นสุดวันที่ประกาศห้ามกิจกรรมหรือเข้าสถานที่ต่างๆ ให้เป็นเวลาเดียวกันคือวันที่ 30 เม.ย.ส่วนการจะขยายเวลาในการสั่งหยุดกิจกรรมหรือห้ามเข้าสถานที่ต่างๆจะขยายเพิ่มเติมหรือไม่ทางส่วนกลางจะมีการประเมินอีกครั้ง

" สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นผมขอกราบอภัยแทนทุกภาคส่วน ที่เข้าใจเรื่องประกาศจังหวัดคลาดเคลื่อนไป ผมขอยืนยันว่าประกาศฉบับที่ 12 ที่ทางจังหวัดประกาศไปสุดท้ายนั้น เป็นการปรับระยะเวลาวันสิ้นสุดให้ตรงกันทั่วประเทศ หลังจากนั้นหากมีการประเมินว่า สถานการณ์ดีขึ้น หรือจำเป็นที่ต้องควบคุม หรืออาจจะมีการขยายเวลาต่อไป"ผวจ.ขอนแก่นกล่าว

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เรื่องการสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม ในส่วนของผู้ประกอบการต่างๆก็ต้องเตรียมมาตรการที่เข้มงวดเช่นกัน ปัจุบันจ.ขอนแก่นผู้ป่วยที่เรานิ่งอยู่ที่ 6 คนแล้วก็รักษาหายไป 4 ยังอยู่ในการรักษา 2 คน และ ในวันที่ 21 เม.ย. จะมีคนขอนแก่นเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย 11 คน จังหวัดก็จะนำเข้าสู่บัญชีของการดูแลรักษาอาการของตัวเอง 14 วัน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดขณะนี้ คือการเข้ารับการรักษาพยาบาลบางครั้ง ผู้ป่วยไม่ได้แจ้งรายละเอียดที่มากพอ จึงทำให้บุคลากรทางการแพทย์ของเราตกอยู่ในความเสี่ยง ในเรื่องนี้จังหวัดได้เพิ่มระดับให้ทุกโรงพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ระวังตัวมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะวินิจฉัยว่าอากรของผู้ป่วยแต่ละรายนั้นเป็นอย่างไร

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ