THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 พฤษภาคม 2563 : 19:10 น.

ปัตตานี-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดไฟเขียวให้ละหมาดได้ทุกวันศุกร์ภายใต้เงื่อนไขควบคุมดูแลโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ขณะที่ไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง 14 วันแล้ว

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 13/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดปัตตานี ในขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถความคุมได้ มียอดผู้ติดเชื้อคงอยู่ที่ 91 ราย เป็นเวลา 14 วันแล้ว ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัด 5 คน กลับบ้านแล้ว 85 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 คน

ทั้งนี้ การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ ตามประกาศของจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 5/2563 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดร่วมกับกรรมการประจำมัสยิด ว่ามีความพร้อมในการจัดละหมาดตามกรอบที่กำหนดได้เมื่อไหร ในส่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้น เห็นชอบว่าเวลาที่เหมาะสมที่จะละหมาดวันศุกร์ได้ คือ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พ.ค.เป็นต้นไป โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของมัสยิด ที่จะจัดการละหมาดวันศุกร์ให้เกิดความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ หากมีการไปร่วมละหมาดเกินจำนวนที่ทำเครื่องหมายไว้ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม 1.5 - 2 เมตร จะทำอย่างไร ทางกรรมการอิสลามต้องเตรียมการไว้ ตั้งแต่การเข้า- ออกมัสยิดว่าจะมีการจัดการอย่างไร การบริหารเวลาละหมาดที่เหมาะสม ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวถึงประเด็นการผ่อนผันตามมาตรการของรัฐบาล ตั้งแต่ ตลาด ร้านน้ำชา ร้านอาหาร สนามกีฬา จะเริ่มการผ่อนผันได้ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.โดยต้องดำเนินการตามมาตรการหลัก และมาตรการเสริม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือ ตามวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกัน ของกิจการแต่ละประเภท รวมถึงในการละหมาดวันศุกร์ มีความจำเป็นถือว่าได้บุญมาก ในห้วงเดือนรอมฎอน

อย่างไรก็ตามในการประชุมวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ได้อนุมัติการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือระงับยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้กับอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นครั้งที่ 5 ในวงเงินประมาณ 1 ล้าน 7 แสนบาทด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ