THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 พฤษภาคม 2563 : 11:30 น.

เกษตรกรหลายจังหวัดถือฤกษ์วันพืชมงคลเริ่มไถปรับพื้นที่นาและหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ถือเป็นวันสิริมงคลทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตดี

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จ.นครพนม ได้มีเกษตรกรหลายพื้นที่ออกมาปรับพื้นที่การเกษตร เพื่อเตรียมเพาะปลูกทำการเกษตร ทำไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึงเตรียมพร้อมพื้นที่ในการทำนาปี เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนที่จะเป็นการเริ่มไถหว่านทำนาปี โดยถือฤกษ์วันพืชมงคลเป็นวันเริ่มฤดูการทำนา ตามประเพณีความเชื่อที่ว่าจะส่งผลให้ได้ผลผลิตการเกษตรอุดมสมบูรณ์ แต่ปีนี้เกษตรกรได้รับผลกระทบหนัก ทั้งปัญหาสภาพอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส รวมถึงภัยแล้ง ทำให้ลำน้ำสาขาสายหลักแม่น้ำโขง ประกอบด้วย ลำน้ำสงคราม ลำน้ำก่ำ และลำน้ำอูน มีปริมาณน้ำต่ำกว่าทุกปี มีปริมาณเก็บกักประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงน้ำโขงปัจจุบันมีปริมาณต่ำในรอบหลาย 10 ปี อยู่ที่ระดับประมาณ 1 -2 เมตร ห่างจากจุดวิกฤติล้นตลิ่งประมาณ 10 เมตร ส่งผลให้เกษตรกรบางพื้นที่ เริ่มขาดแคลนน้ำ ในการทำการเกษตร และทำนาปี ต้องเลื่อนการทำนาปีออกไปช้ากว่าทุกปี

นายเกีรติศักดิ์ ผัดวัง ผอ.โครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษาน้ำก่ำ ชลประทานจ.นครพนม เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษาน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม ซึ่งดูแลควบคุมการระบายน้ำจากลำน้ำก่ำ ที่ไหลมาจากพื้นที่หนองหาร จ.สกลนคร ระยะทางยาวกว่า 120 กม.ก่อนไหลระบายลงน้ำโขง ที่ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต ในโครงการพระราชดำริ ได้เร่งกักน้ำที่มีการระบายมาจากน้ำหนองหาร จ.สกลนคร เพื่อเก็บกักน้ำให้มากที่สุด ไว้รองรับภัยแล้ง ช่วยเหลือเกษตรกร ในช่วงการทำการเกษตรนาปี เนื่องจากปัจจุบัน มีปริมาณน้ำต่ำประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของความจุ หากไม่เพียงพอจะต้องผันน้ำโขงเข้ามาใช้ในระบบชลประทาน จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกร ชะลอการเตรียมพื้นที่หว่านกล้าข้าวทำนาปี รอจนกว่าจะมีปริมาณฝนเพียงพอ และงดการทำการเกษตรในพื้นที่ไม่มีระบบชลประทาน ลดความเสียหาย ทางโครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษาน้ำก่ำจะเร่งกักน้ำให้มากที่สุด ให้เพียงพอต่อพื้นที่การเกษตร กว่า 5,000 ไร่ ในพื้นที่รับผิดชอบ

ขณะที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาบ้านจารตำรา ต.ท่าหลวง อ.พิมาย ได้ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลเริ่มลงมือไถปรับพื้นที่นาและหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว คามความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเช่นเดียวกันแม้ขณะนี้จะยังประสบปัญหาภัยแล้งมาต่อเนื่องกันเป็นเวลากว่า 2 ปีก็ตาม แต่เชื่อว่าหากเริ่มลงมือไถหว่านข้าวในวันพืชมงคล จะเป็นสิริมงคลทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์และได้ผลผลิตดี ทั้งนี้ เชื่อว่าถึงแม้จะไม่มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ก็ตาม แต่ถ้าได้หว่านข้าวในวันที่เป็นมงคลก็จะทำให้ข้าวที่หว่านในวันนี้จะเจริญงอกงามได้

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรได้ฝากถึงรัฐบาลให้ดูแลช่วยเหลือพยุงราคาข้าวไม่ให้ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 15 บาท หรือตันละ 15,000 บาท เหมือนกับปีที่ผ่านมาที่ถูกผู้ประกอบการกดราคาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 7-8 บาทเท่านั้น สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรกันถ้วนหน้า เพราะถึงแม้จะได้ผลผลิตข้าวดีแต่หากราคาตกต่ำก็ไม่สามารถจะอยู่รอดได้ ยิ่งในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้ความต้องการอาหารทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ก็ได้แต่หวังว่าราคาข้าวจะเพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการบริโภคอาหาร ชาวนาจะได้ลืมตาอ้าปากได้เสียที

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ