THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

31 พฤษภาคม 2563 : 20:13 น.

กระบี่-พ่อเมืองหนุนชาวบ้านนำทางปาล์มวัสดุเหลือใช้ตามธรรมชาติมาสร้างมูลค่าเป็นเครื่องจักสาน สร้างรายได้ช่วงไวรัสโควิด-19 พร้อมจัดอบรมให้ปราชญ์ชาวบ้านมาสอนวิธีสร้างมูลค่า

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการนำทางปาล์มวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในจ.กระบี่ มาสร้างสรรค์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปเพื่อใช้ในครอบครัว และนำไปจำหน่าย สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตนเองในช่วงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงได้อนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2563 จำนวน 200,000 บาท ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ไปดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ (ทางปาล์ม)

ทั้งนี้ กำหนดดำเนินการ 2 รุ่น ๆ ละ 20 คน ระยะเวลา 4 วัน/รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่าง วันที่ 31 พ.ค. - 3 มิ.ย.ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยยูง ม.1 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง และรุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 - 4 มิ.ย. ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านคีรีวงศ์ ม.6 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึกโดยมี นายชัยยุทธ ทิพยุทธ์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการจักสานทางปาล์มของจังหวัดกระบี่และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาทำหน้าที่เป็นวิทยากร

" โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ(ทางปาล์ม) ที่จ.กระบี่ ดำเนินการนี้นอกจากจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้จากวัสดุธรรมชาติเหลือใช้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากแล้ว ยังเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอันสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จักสานจากทางปาล์ม อาทิ ตะกร้า ฝาชี ฯลฯ ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1978 4817" ผวจ.กระบี่กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ