THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

02 มิถุนายน 2563 : 20:42 น.

รองผู้ว่าฯปทุมธานีนำหัวหน้าส่วนราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่'บำบัดทุกข์ บำรุงสุข'เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่อบต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดโครงการหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี (การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) โดยมี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์ นายกอบต.หนองสามวัง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมออกพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทา และแบ่งเบาภาระของประชาชนและ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ