THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 มิถุนายน 2563 : 20:32 น.

สมุทรปราการ-รองเสนาธิการทหารนำคณะต้อนรับ 138 คนไทยเดินทางกลับจากประเทศ ญี่ปุ่น ตรวจพบผู้โดยสารคนไทยมีไข้สูงกว่าเกณฑ์ถึง 10 รายส่งตัวไปโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือนำไปกักตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจรับคนไทยที่ทยอยเดินทางมาจาก โตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น  โดยสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 031

ทั้งนี้ ผู้โดยสารจำนวน  138  คน เป็นพระภิกษุ 1 รูป และทูตจำนวน 4 คน  เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้ จำนวน 10 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรม บางกอก เซ็นเตอร์ หัวลำโพง และโรงแรม เมอเวนพิค โรงแรม เอซทูดู โดยมีผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก 14 คน

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ