THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 กรกฎาคม 2563 : 16:10 น.

ชัยนาท-อธิบดี พช.-อดีตรองปลัดยุติธรรม ร่วมกิจกรรม'เอามื้อสามัคคี'นำคนในชุมชนพัฒนาพื้นที่'ศูนย์สวนดินเลี้ยงน้ำ'ต้นแบบหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ 'โคก หนอง นา โมเดล'

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และ นายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ มี นายสุรพล ท้าวพรหม ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี นายเสน่ห์ บุญสุข ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกอบต.บ้านใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา และประธานโอทอปเทรดเดอร์ไทยแลนด์ นางเสริมศรี ศรีวงษ์ญาติดี รองนายกอบจ.ชัยนาท นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผอ. แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี 2 พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ อาสาสมัคร และครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ณ ศูนย์สวนดินเลี้ยงน้ำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การมาร่วมกิจกรรม"เอามื้อสามัคคี" ในวันนี้ เป็นการน้อมนำในแนวทางตามหลักทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงพระราชทานเพื่อคนไทยและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน

"โคก หนอง นา โมเดล"คือ 1 ในโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชามาประยุกต์สู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10 โดย 30% สำหรับแหล่งน้ำ ขุดบ่อทำหนอง ขุดคลองไส้ไก่ 30% ปลูกข้าว 30% ทำโคกหรือป่า 10% สำหรับที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ซึ่งวันนี้ผมได้นำทุเรียน มะม่วงเบา ไผ่ราชินี เมล็ดข้าวโพด มาร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตามแนวทาง ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืชอาหาร แหล่งน้ำ และที่อยู่อาศัย อย่างสมดุลให้เกิดความยั่งยืน"นายสุทธิพงษ์กล่าว

อธิบดีพช.กล่าวว่า ขอขอบคุณนายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม และทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสามัคคีของชุมชน กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้แข็งแกร่ง มุ่งหวังให้เกิดการแก้ปัญหาประเทศและปัญหาวิกฤตโลก ใน 3 ประเด็นที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ ด้านน้ำ ด้านอาหาร และด้านพลังงาน สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในประเทศได้ ป้องกันปัญหาและลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำเสียได้ ซึ่งกำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมใน 4 มิติ คือ คน ความรู้ เครือข่าย และการขยายผลสู่ความยั่งยืน

ด้านนายธวัชชัย กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ของ รัชกาลที่ 9 โดยศูนย์สวนดินเลี้ยงน้ำแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนที่สนใจจะน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ 9 มาพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองต่อไป

สำหรับ กิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนร่วมกันปลูกป่า 5 ระดับ ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พร้อมห่มดินด้วยฟาง, แห้งชามด้วยปุ๋ยคอก, น้ำชามด้วยน้ำหมักชีวภาพ ปลูกไปกว่า 400 ต้น โดยใช้องค์ความรู้ภูมิสังคม ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ทางทิศเหนือเป็นที่สูงเหมือนประเทศไทยมีสวนป่า มีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่าตรงกลาง ทิศตะวันตกจะเป็นสวนป่า พื้นที่ตรงกลางฝั่งตะวันตกเป็นสวนไม้ผล เช่น ส้มโอขาว แตงกวา และอื่นๆ พร้อมแปลงผักสวนครัว ขณะพื้นที่ตรงกลางฝั่งตะวันออก เป็นนาเกษตรอินทรีย์ไว้รับประทาน หัวคันนาทองคำโดยรอบตั้งแต่หลังโคกทิศเหนือ ตะวันตก และใต้จะเป็นสวนป่า และมีไผ่อยู่รอบนอกเสมือนรั้ว ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือปลูกต้นตาลตามแนวต้นตาลเดิมของพื้นที่ข้างเคียง โดยจะปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ประเภทชะอมเป็นแนวรั้ว

นอกจากนี้ ยังมีหนองขนาดใหญ่ทิศเหนือ และทิศใต้มีคลองไส้ไก่โดยรอบ ขณะที่ตรงกลางที่เชื่อมถึงกัน ใช้เลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ โดยมีฝายกั้นเป็นระยะๆ เพื่อให้น้ำใต้ดินซึมถึงกันทั่วทั้งแปลง เพื่อให้ต้นไม้หลังปีที่สองจะเลี้ยงตนเองได้ ส่วนพื้นที่ตรงกลางมีโคกทรงกลม มีคลองไส้ไก่ล้อมรอบเสมือนศูนย์กลางจักรวาล อนาคตจะมีอาคารเล็กๆ ตั้งอยู่ และจะเป็นพื้นที่ "โคก หนอง นา" ฉบับย่อ

"เป้าหมายของศูนย์สวนดินเลี้ยงน้ำคือ ประชาชนในพื้นที่ต้องได้ประโยชน์จากศูนย์นี้ มีการต่อยอดด้านการท่องเที่ยว โฮมสเตย์ อาชีพ และวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับเพิ่มรายได้ และเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ให้แก่เด็กและเยาวชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากจะเรียนรู้ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ กิจกรรมยังมีต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ชุมชน ผู้สนใจอยากเรียนรู้ฯ เชิญได้ที่ศูนย์สวนดินเลี้ยงน้ำ" อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ