THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 กรกฎาคม 2563 : 13:55 น.

สุราษฎร์ธานี-ศรชภ.ภาค 2 แจ้งความกล่าวโทษนายทุนสร้างขนำเฝ้าหอยอ่าวบ้านดอนแล้ว 101 หลัง เจ้าของรื้อถอนเองแล้ว 31 หลัง

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้ากองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณบริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี โดย ศรชล.ภาค 2 ร่วมกับ จ.สุราษฎร์ธานี กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ออกตรวจสอบพื้นที่อ่าวบ้านดอน ในเขตท้องที่ อ.เมือง และ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด และออกคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคอกหอยที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะอย่างเด็ดขาดทุกราย โดยมี การสำรวจขนำได้แล้ว 148 หลัง ได้มีการแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์แล้ว 101 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการกล่าวโทษ 47 หลัง ซึ่งมีขนำที่เจ้าของทำการรื้อถอนเองแล้ว 31 หลัง หรือร้อยละ 20 ที่สำรวจพบ อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง 9 หลัง อ.พุนพิน 19 หลังและ อ.กาญจนดิษฐ์ อีก 3 หลัง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ก.ค. พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 และ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ได้มาติดตามการบังคับใช้ข้อกฎหมายกับผู้บุกรุกในพื้นที่อ่าวบ้านดอน กับหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้ง ศรชล. กรมประมง กรมเจ้าท่า ตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจน้ำ และฝ่ายปกครอง ซึ่งได้แบ่งพื้นที่สำรวจเป็นแปลงตำบลที่ตั้งขนำแปลง เอ ในเขต อ.พุนพิน แปลง บี ในเขต อ.เมืองพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ออกพิสูจน์สำรวจวัดขนาดขนำเก็บข้อมูลเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน โดยกำชับให้ดำเนินการเร็วที่สุดและมีชุดเฉพาะกิจกองสอบสวนกลาง สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย ศรชล. และกองกฎหมาย กรมประมง สนับสนุนทางด้านกฎหมาย

ข่าวแจ้งว่า ชุดลาดตระเวนได้พบมีเรือประมงพื้นบ้านของชาวบ้านออกมาทำการประมงในพื้นที่ ประมาณ 80 ลำ มีชาวบ้าน ประมาณ 350 คน ซึ่งเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ