THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 กรกฎาคม 2563 : 18:22 น.

พะเยา-คณะสงฆ์ร่วมกับกลุ่มฮักบ้านเกิดพะเยาจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม พบมีผู้ประสบปัญหาอีกจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์ตามนโยบายภาครัฐ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมของคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ร่วมกับฮักบ้านเกิดพะเยา โดยคณะสงฆ์อำเภอเชียงคำภายใต้การนำของพระครูวิจิตรพิพัฒนโกศล และทีมงานฮักบ้านเกิดพะเยา ของนายอัครา พรหมเผ่า ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้นำและ อสม.ในพื้นที่ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำพบผู้ประสบปัญหาทางสังคม อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ จำนวน 20 ราย พบว่า ยังมีผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์ตามนโยบายภาครัฐ ทางผู้นำได้ช่วยประสานงานเพื่อดำเนินการช่วยเหลือแล้ว

พระครูวิจิตรพิพัฒนโกศล รองเจ้าคณะอำเภอเชียงคำ กล่าวว่า กรณีนายชัชพงษ์ ดวงศรี หรือ น้องดอย อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 280/1 หมู่ 14 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ ผู้พิการมาตั้งแต่กำเนิด ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อยู่กับตายายที่ต้องหาเลี้ยงและดูแลตั้งแต่เกิด จำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อม นม อาหารและเสื้อผ้าที่สวมใส่ ดังนั้นทางพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะยา ได้มอบหมายให้คณะสงฆ์ อ.เชียงคำ เร่งทำการช่วยเหลือโดยด่วนและต่อเนื่อง เบื้องต้นได้ประสานงานกับเจ้าคณะตำบลฝายกวางและผู้นำในพื้นที่ จัดทำที่นอนให้กับน้องดอยได้นอนพักและเคลื่อนไหวอย่างสะดวก ปลอดภัยจากยุงและมดกัด ช่วยเหลือให้ตากับยายมีเวลาออกทำงานได้สบายใจมากขึ้น ซึ่งวันที่ 15 ก.ค.จะลงไปอีกครั้งเพื่อร่วมกันออกแบบที่พัก ที่นอนให้กับน้องดอยในเบื้องต้นก่อน คณะสงฆ์ อ.เชียงคำกับฮักบ้านเกิดพะเยา จะวางแผนดูแลต่อเนื่องต่อไป

ด้านน.ส.ขวัญดาว หอมนาน ผู้ประสานงานฮักบ้านเกิดพะเยา พื้นที่ อ.เชียงคำ กล่าวว่า เคสของน้องดอยได้รายงานไปยังนายอัครา พรหมเผ่า ประธานกรรมการฮักบ้านเกิดฯ แล้ว นายอัคราได้เน้นย้ำให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนร่วมกับคณะสงฆ์ อ.เชียงคำ เบื้องต้นได้นำเรื่องของน้องดอย เสนอต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.)พะเยา เพื่อพิจารณานำความช่วยเหลือมาเติมอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับ ผู้ที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือน้องดอย สามารถช่วยเหลือเป็นสิ่งของ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไซส์ XXL นมสด โดยตรงถึง นางผง ดวงศรี บ้านเลขที่ 280/1 หมู่ 14 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา หรือจะโอนเข้าบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขบัญชี 020027109930 สาขาบ้านทราย ชื่อบัญชี นางผง ดวงศรี หมายเลขโทรศัพท์ 091-6342568

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ