THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

26 กรกฎาคม 2563 : 19:40 น.

ภูเก็ต-ม็อบเยาวชนกลุ่มภูเก็ตปลดแอกกว่า 300 คนเปิดเวทีปราศรัยเคลื่อนไหวเรียกร้อง 3 ข้อจี้ให้รัฐบาลยุบสภา แก้ไขรัฐธรรมนูญและยุติคุกคามประชาชน

เมื่อเย็นวันที่ 26 ก.ค.กลุ่มภูเก็ตปลดแอกและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต รวมตัวกันกว่า 350 คน พร้อมถือป้ายข้อความต่างๆเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา อาทิ ตื่นเถิดชาวภูเก็ต, อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ,ไม่ได้ถูกจ้างมาเพราะค่าตัวแพง, ประชาธิปไตยออกความเห็นไม่ได้หรอคะ?,ยุบสภา ออกไป และถือภาพโปสเตอร์วันเฉลิม ถูกบังคับสูญหาย ฯลฯ ณ บริเวณสะพานหินภูเก็ต

นายชูเวช เดชดิษฐ์รักษ์ ผู้ดำเนินการจัดเวที กล่าวปราศรัยว่า การรวมตัวกันครั้งนี้ ในฐานะประชาชนที่ใช้สิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดเวทีให้คนภูเก็ตได้ปราศรัย โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.ต้องประกาศยุบสภา 2.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หรือ แก้ไขรัฐธรรมนูญ 3.ยุติคุกคามประชาชนซึ่งการจัดเวทีวันนี้สนับสนุนให้เยาวชนได้ฝึกการปราศรัย

ทั้งนี้ ประชาธิปไตยต้องเปิดพื้นที่ให้เยาวขนได้สะท้อนความเห็นเป็นความคิดเห็นของเด็กที่ผู้ใหญ่เป็นกระบอกเสียงสนับสนุนให้เด็กรับรู้ว่าพูดได้ตามหลักข้อเรียกร้องถือเป็นห้องเรียนประชาธิปไตย ไม่มีแกนนำจัดตั้ง ทุกคนมาร่วมกันเรียกร้องแสดงพลังตามสิทธิประชาธิปไตย

อย่างไรก็ตาม ได้มีเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสลับกันปราศรัย ในเรื่องการเมือง และปัญหาปากท้องของประชาชน พร้อมตะโกนโห่ร้อง " เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ" สำหรับการจัดเวทีครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ปกครอง หน่วยงานความมั่นคง ดูแลความเรียบร้อย ตลอดกิจกรรม

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ