THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 สิงหาคม 2563 : 08:58 น.

ตราด-อธิบดี พช.-ประธานสภาสตรีฯ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ซ่อมแซมอาคารและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ จ.ตราด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสบทบทุนสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์และพัฒนาปรับปรุงการศึกษาโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด โดยร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองเด็กนักเรียน เพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนตราษตระการคุณ และชาวบ้านอ่าวใหญ่ และร่วมกิจกรรมเปิดสนามเปตอง สนามฟุตบอล ปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ ได้เห็นความรักความสามัคคีของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน บริษัทห้างร้าน และชาวอ่าวใหญ่ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ นำไปสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ จัดซื้อเครื่องกรองน้าเพื่อสุขภาพอนามัยของโรงเรียน และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้สู่มาตรฐานสากล

“ขอขอบคุณทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่มาร่วมกันเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยใจอันเป็นกุศลและเห็นความสำคัญของการศึกษา เพื่ออนาคตของเยาวชนในตำบลของเรา ที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง ขอร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านในวันนี้” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและประธานสภาสตรีแห่งชาติฯยังได้เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเปตองและสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองตราด จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็น การส่งเสริมด้านกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีสถานที่ออกกำลังกาย สนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดตราด ได้แสดงศักยภาพและความสามารถด้านกีฬาอีกด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ