THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 สิงหาคม 2563 : 20:23 น.

มท.1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจังหวัดเลย เน้นย้ำ "ติดตามสถานการณ์ อพยพ ปชช. ก่อนเกิดเหตุ".

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ ลงพื้นที่ดูสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบอุทกภัยบ้านสูบ จ.เลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้มาติดตามสถานการณ์และลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว และดำเนินการตามแนวทางการเผชิญเหตุ ทั้งการติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนประชาชน และเตรียมการทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันที และประการสำคัญ คือ การอพยพประชาชน ต้องวางระบบให้สามารถดำเนินการได้ทันทีก่อนเกิดเหตุ

ทั้งนี้ มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานต้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อบรรเทาและผ่อนคลายความเดือดร้อนและทุกข์ของประชาชน และในด้านการฟื้นฟู เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายแล้ว ต้องเร่งสำรวจ ประเมินความเสียหาย คาดการณ์งบประมาณค่าใช้จ่าย และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ เพื่อรัฐบาลจะได้ช่วยเหลือส่วนที่ขาดเหลือต่อไป พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการอาชีวศึกษา ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน โดยรัฐมีบุคลากร เช่น ทหาร อปพร. นายช่างโยธา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน รวมทั้งขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชน ทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ตำรวจ หอการค้า และภาคเอกชนในจังหวัด

อย่างไรก็ตาม พล.อ.อนุพงษ์พร้อมคณะได้ลงดูพื้นที่จริงที่วัดศรีสว่างวารี ต.น้ำสวย อ.เมือง พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 300 ชุด และพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ