THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 สิงหาคม 2563 : 13:09 น.

ปทุมธานี-อธิบดี สถ.นำจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด และเทศบาลเมืองท่าโขลง จำนวน 300 คน ร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายประยูร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 จิตอาสาพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จ.ปทุมธานี ได้ผนึกกำลังร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นแก้ปัญหาให้กับราษฎร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณก่อตั้งโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ อาทิ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ โครงการป่ารักน้ำ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สายพระเนตรอันกว้างไกล ล้วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น พระปรีชาสามารถและพระราชวิริยอุตสาหะ ช่วยดับความทุกข์ร้อนโพยภัย นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นโดยถ้วนหน้า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อพสกนิกร จึงทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่สถิตสถาพรอยู่กลางใจพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน” นายประยูรกล่าว

หลังจากนั้น อธิบดีสถ. ได้ร่วมกับจิตอาสาพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จ.ปทุมธานี ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ