THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 สิงหาคม 2563 : 19:02 น.

สุรินทร์-"แพนเค้ก"ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีถอนกล้าดำนาตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่บริเวณพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล บ้านดู่ หมู่ที่ 4 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ร่วมกับ จ.สุรินทร์ เเละศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ ได้ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี "ดำนา" ตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" บนพื้นที่โคกหนองนาดาราโมเดลของน.ส.เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) ดาราชื่อดัง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่รกร้างแห้งแล้ง บนเนื้อที่ 3 ไร่เมื่อ 5 ปีก่อน

ทั้งนี้ การมีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ศาสตร์พระราชา พัฒนาพื้นที่เชิงเกษตรตามเเนวทางทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา โมเดล พลิกฟื้นพื้นที่ขุดสระ เลี้ยงปลา ปลูกพืช 5 ระดับ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จนสามารถดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเป็นผลสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม พระอาจารย์สังคม ขุนศิริ (ธนปัญโญ) นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรมช.เเรงงานเเละสวัสดิการสังคม นายเกษมศักดิ์ เเสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในครั้งนี้ด้วย โดย แพนเค้กได้ถอนกล้าเเละดำนา ในเเปลงนา จำนวน 1 งานของตนเอง อีกทั้งมีการจัดเสวนา หลักการเเละความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่เกษตรตามเเนวทางการดำเนินงาน "โคก หนอง นา โมเดล" โดยมี 7 ภาคีเครือข่ายร่วมด้วย

สำหรับ กิจกรรมดังกล่าวจ.สุรินทร์ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่บนที่ดินของแพนเค้กเป็นพื้นที่ต้นเเบบในการศึกษาดูงานของกลุ่มเป้าหมายของจ.สุรินทร์จำนวน 1,310 ราย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ