THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 กันยายน 2563 : 14:56 น.

กาญจนบุรี-กรมอุทยานฯปักป้ายสั่งรื้อโรงแรมดังเมืองสังขละบุรีมูลค่า 40 ล้านบาทหลังสู้คดีชั้นศาลนานกว่า 10 ปี หากดื้อแพ่งชงปปง.ยึดทรัพย์

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม นำป้ายประกาศคำสั่งให้ผู้ประกอบการ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผล อาสิน หรือสิ่งอื่นใด ไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตามมาตรา 35 (2) พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ พ.ศ.2562 ไปติดที่บริเวณ โรงแรม "พรไพลิน รีเวอร์ไซด์ รีสอร์ท" ที่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ท้องที่หมู่ 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โรงแรมสุดหรูชื่อดัง รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างราคาประมาณ 40 ล้านบาท โดยมีนางสาวณฐิสิณี เต็งเที่ยง เป็นเจ้าของ รวมเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 8 ตาราวา

นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า ได้ให้เจ้าของรื้อถอนโรงแรมออกไปให้พ้นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 หากฝ่าฝืนไม่ยอมรื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด จะมีโทษจำคุก 1-3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังต้องถูกปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะรื้อถอนเสร็จ และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนให้กับทางราชการเป็นจำนวนเงิน 882,300 บาท อีกทั้งจะต้องถูกยึดทรัพย์นับแต่มีการเปิดบริการโรงแรม ตามมาตรา 3 (15) ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 ในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า

คดีนี้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้แจ้งความดำเนินคดี เจ้าของโรงแรมไปเมื่อวันที่ 6พ.ย.2547 ข้อหาบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมโดยมิได้รับอนุญาต ต่อมา ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาฎีกาที่ 2749/2555 ลงวันที่ 15 มี.ค.2555 มีคำพิพากษาว่า จำเลย นางสาวณฐิสิณี ฯ เจ้าของโรงแรม มีความผิดฐานบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมโดยมิได้รับอนุญาต ให้ลงโทษ จำคุก 6 เดือน และปรับ 20,000 บาท โทษจำให้รอลงอาญา 2 ปี จึงถือว่าคดีอาญาถึงที่สุด

คดีแพ่ง ศาลฎีกา ได้มีคำพิพากษาที่ 9984/2560 ให้จำเลย ชดใช้ค่าเสียหายสิ่งแวดล้อม ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นเงิน จำนวน 1 แสนบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 พ.ย.2547 จนกว่าจะชำระเสร็จ คดีแพ่งถึงที่สุด ส่วนคดีปกครอง ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งที่ คส.44/2557 ลงวันที่ 29 ธ.ค.2557 ไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีของผู้ฟ้องคดีนางสาวณฐิสิณีฯเจ้าของโรงแรมดังกล่าว ออกจากสาระบบความ คดีปกครอง จึงถึงที่สุด

ต่อมาวันที่ 4 พ.ย.2559 นางสาวณฐิสิณี ฯ เจ้าของโรงแรมดังกล่าว ได้ทำบันทึกตกลงยินยอมรื้อถอนโรงแรม "พรไพลิน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท" ด้วยตนเอง แต่ได้รื้อถอนไปเพียงบางส่วน จากนั้นวันที่ 19 ส.ค.2563 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตรวจสอบการรื้อถอน พบว่า อาคารที่เป็นโรงแรมสุดหรู จำนวน 60 ห้อง ราคาห้องละ1,200 -5,500 บาท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ยังเปิดให้บริการอยู่ ไม่ได้มีการรื้อถอนตามบันทึกข้อตกลงแต่อย่างใด

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ