THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

04 ตุลาคม 2563 : 15:23 น.

นราธิวาส-แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่เดินสายลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับฟังทุกข้อเสนอแนะนำทาปรับใช้เพื่อสร้างสันติสุข หลังได้รับโปรดเกล้าฯมาดำรงตำแหน่งใหม่ ย้ำสานต่อนโยบายเดิมของอดีตแม่ทัพโดยเฉพาะแก้ยาเสพติด

เมื่อวันที่ 4 ต .ค.พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ เดินทางพบปะผู้นำศาสนาทั้งไทยพุทธและมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หลังรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 และถือโอกาสนี้นำนโยบายที่สำคัญในการแก้ไขปัญหามาร่วมหารือ พร้อมทั้งขอคำแนะนำ ขอพรและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาบูรณาการ ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปยังวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อเยี่ยมนมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา และเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส หลังจากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมนมัสการพระสิริจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร(พระอารามหลวง)เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ก่อนเข้าเยี่ยมนมัสการพระราชปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เจ้าคณะจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เดินทางเข้าพบ นายแวดือราแม มะมิงจิ รองจุฬาราชมนตรี/ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และประธานคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้เข้าเยี่ยมนายหะยีอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา เพื่อหารือข้อราชการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นกัน

สำหรับ การเดินทางพบปะผู้นำศาสนาทั้ง 2 ศาสนาของแม่ทัพภาคที่ 4 หลังเข้ารับตำแหน่ง เพื่อเป็นการนำนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมพูดคุย และขอคำชี้แนะตามแนวทางของผู้นำศาสนา ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านความคิด และจุดศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในพื้นที่ ทั้งยังคุ้นเคยกับพื้นที่มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถือเป็นพื้นที่พหุสังคมและวัฒนธรรม ท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลาย ทุกส่วนจึงต้องเรียนรู้และปรับแก้เพื่อให้เกิดความสงบสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยการใช้ประโยชน์จากการมาพบปะในวันนี้มาปรับใช้ให้เกิดผลสูงสุด

พล.ท.เกรียงไกร กล่าวว่า ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลากหลาย ละเอียดอ่อน ขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นระบบ เรียนรู้ร่วมกัน และใช้ประโยชน์จากการมาพบปะกันในวันนี้ให้มากที่สุด โดยยังคงสานต่อนโยบายของอดีตแม่ทัพภาคที่ 4 โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเดินหน้าสร้างสันติสุขผ่านความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ยึดหลักการใช้สันติวิธี โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนและผู้นำศาสนา เพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างถาวร ก่อเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากมีการผนึกกำลังร่วมกัน ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกำลังภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย อยากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่องพื้นที่ของตนเอง และสามารถที่จะเสนอข้อคิดเห็นผ่านสภาสันติสุขตําบล เพื่อจะได้นำปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ สู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำสันติสุขคืนสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ด้าน นายแวดือราแม มะมิงจิ รองจุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและประธานคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ในฐานะประธานคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลพื้นที่ และเชื่อมั่นในการทำงานของแม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ ว่าจะสานต่อนโยบายที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพูดคุยสันติสุขผ่านสภาสันติสุขตำบล ที่จะทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ และนำมาสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด

ขณะที่ นายหะยีอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา เห็นว่านโยบายการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดเป็นสิ่งสำคัญที่ควรเดินหน้าต่อ เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมที่พัฒนาอย่างแท้จริง และพร้อมจะสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป

ด้าน พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา/ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ แม่ทัพภาคที่ 4 มาเยี่ยม และพร้อมสานต่อนโยบายเจตนารมณ์แนวทางการทำงานของ พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนชาวไทยพุทธ พระ และวัดในพื้นที่เป็นอย่างดี วันนี้มีแม่ทัพภาคที่ 4 มาสานต่องาน รู้สึกอุ่นใจสบายใจ เชื่อว่าแม่ทัพคนใหม่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขได้

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ