THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

25 ตุลาคม 2563 : 20:20 น.

ชาวปทุมธานีรวมพลังเดินขบวนถือธงชาติผืนใหญ่ ประกาศปกป้อง 3 สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.เวลา 17.00 น.ที่บริเวณหน้าลานสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีประชาชนกว่า 500 คน นำโดยนางฐิตินันท์ เจริญอาจ อดีตปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ นายอรรถพล อรุโณรส รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายคิว อรุโณรส นายพงษ์พันธ์ สินผดุง ตัวแทนชาวบ้านจากอำเภอหนองเสือ รวมตัวกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเดินขบวนถือธงชาติไทยผืนใหญ่ความยาวกว่า 200 เมตร ประกาศปกป้องสถาบัน ไปรอบตลาดสดเมืองปทุมธานี ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “พวกเราจะรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจที่นำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงปลอดภัย เจริญก้าวหน้า" โดยได้นำธงชาติไทยมาถือไว้ชูเหนือศีรษะ และมีป้ายข้อความแสดงออกถึงเจตนาที่ต้องการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมกันร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรง

นางฐิตินันท์ เจริญอาจ กล่าวว่า เครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ กลุ่มตนมี ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปทุมธานี จึงร่วมพลัง แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ทุกคนที่เกิดมาในผืนแผ่นดินไทย ขอให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินชาติไทย และร่วมกันปกป้องรักษาชาติ ชาติไทยเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ได้แก่ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่น่าภาคภูมิใจ มีศาสนาเป็นหัวใจหลัก และมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่สร้างชาติบ้านเมืองและปกครองดูแลให้อาณาประชาราษฎร์มีความร่มเย็นผาสุกมาแต่เริ่มความเป็นชาติไทย ให้ดำรงอยู่จนถึงพวกเราคนไทยในทุกวันนี้ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติ โดยทรงพระวิริยะอุตสาหะทุ่มเทพระวรกายและสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤตการต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน  ดังนั้นเพื่อถวายความจงรักภักดีและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันรักษาไว้ ด้วยชีวิตซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณจวบจนปัจจุบัน

นายอรรถพล อรุโณรส กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทุกคนออกมาแสดงพลังด้วยใจ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ อยากให้กลุ่มคนที่ออกมาจาบจ้วงสถาบันหันกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีว่าเรามีชาติไทยมาได้อย่างไร วันนี้ประชาชนชาวปทุมธานีทุกคนทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพทั้งภาคประชาชนสังคมภาคเอกชนจึงได้พร้อมใจกันร่วมพลังร่วมใจปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพศรัทธา ผู้ได้จะละเมิดมิได้ ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง มีการกระทำพาดพิงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในนามประชาชนคนปทุมธานี และชาวปทุมธานี ขอแสดงจุดยืนและรวมพลังปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดยทุกคนต่างนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินี

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ