THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 ธันวาคม 2563 : 14:05 น.

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดเวทีสัญจรเสวนาสร้างการรับรู้ กฏหมาย2ฉบับใหม่ คว้า เก่ง-ธชย พรีเซนเตอร์ ภายใต้แนวคิด“คนสมดุล ป่าสมบูรณ์”

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยเจตนารมย์ของกฏหมายฉบับนี้คือ“ป่าอยู่ได้... คนอยู่ได้” และการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยเน้นการบริหารจัดการภายใต้แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

นอกจากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) และพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 (ฉบับใหม่) แล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังเปิดตัวพรีเซนเตอร์โครงการ คือ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ และมิวสิควิดีโอเพลง “เรื่องเดียวกัน” ผลงานประพันธ์ เนื้อร้อง ทำนอง โดย ณัฐวุฒิ เจนมานะ และขับร้องโดย เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ รวมทั้งร่วมขับร้องโดยคนดนตรีฝีมือเยี่ยมเปี่ยมไปด้วยหัวใจนักอนุรักษ์ อาทิ น้าหงา-สุรชัย จันทิมากร (ที่นับเป็นอาจารย์ใหญ่แห่งวงการดนตรีเพื่อชีวิตและศิลปินแห่งชาติ ) , ต้น-ต้นตระกูล แก้วหย่อง ( ศิลปินเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ),ชิ-ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย,พงศ์-เทอดพงศ์ เภอบา (ศิลปินเพื่อชีวิตจากแดนด้ามขวาน เจ้าของเพลงมหาลัยวัวชน) และ เอ๋ย เอ้ย-กมลรวี กอสัมพันธ์ (ยูทูปเบอร์ที่มีความสามารถทางดนตรี) ซึ่งพร้อมใจกันเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้แนวคิด “คนสมบูรณ์ ป่าสมบูรณ์” เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับฟังกันโดยทั่วไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ