THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 มกราคม 2564 : 19:10 น.

ปทุมธานี-หลายภาคส่วนผนึกกำลังกรมชลประทานผู้นำชุมชนลุยแก้ภัยแล้งขุดลอกคลองรับน้ำช่วยเหลือเกษตรกรปลดทุกข์จากภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายพิษณุ พลธี ส.ส.ปทุมธานี เขต 6 นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นายสำเนียง บุญนะ นายกอบต.บึงบอน นายอักษร น้อยสว่าง นายก อบต.บึงชำอ้อ ดร.ไพศาล ศรีธเนศสกุล นายกอบต.บึงกาสาม ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในหนองเสือและอ.คลองหลวง พร้อมใจลงพื้นที่ คลอง 9 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง

นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ กล่าวว่า จากการบรูณาการทุกภาคส่วนของจ.ปทุมธานี ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจากการประสานงานของนายพิษณุ ได้ประสานงานส่งเจ้าหน้าที่กรมชลประทานนำเครื่องมือหนักนำรถแบ็คโฮ ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกคลอง 9 ซึ่งมีความยาวจากคลองระพีพัฒน์ ไปถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์กว่า 20 กิโลเมตร มีเกษตรกรทำเกษตรกรรมอยู่จำนวนมาก การขุดลอกในครั้งนี้เพื่อเปิดทางเดินน้ำแก้ไขภัยแล้งในพื้นที่อ.หนองเสือบรร เทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้ประชาชน เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งมีปริมาณลดน้อยลง อ.หนองเสือจึงได้ประชุมผู้นำท้องถิ่นและหารือแนวทางแก้ไขเพื่อปรับแผนให้มีประสิทธิภาพสามารถเตรียมการรับมือให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่

ด้าน นายพิษณุ พลธี ส.ส.ปทุมธานี กล่าวว่า จากการที่ได้ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ได้พูดคุยกับนายอำเภอหนองเสือ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พบว่า เกษตรกรกำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร จึงได้ประสานปรึกษาหารือกับน.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย รองประธานวิปรัฐบาล ให้ช่วยประสานกรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ขอความอนุเคราะห์ นำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่ขุดลอกคลอง 9 เพื่อเพิ่มการระบายน้ำที่ตื้นเขิน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ขณะที่คลอง 9 เป็นที่ดอน กลางคลองน้ำไม่สามารถผ่านไปถึงให้เกษตรกรได้ จึงต้องประสานกรมชลประทานให้นำเครื่องมือหนักรถขุดไฮดรอลิกชนิดตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้าแขนยาว(HB-LR)ที่เดินในคลองได้ มาช่วยขุดลอกคลองเปิดทางเดินน้ำ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้สูบน้ำไปทำการเกษตรได้ต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ