THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

04 พฤษภาคม 2564 : 16:24 น.

สมุทรปราการ-สถานการณ์โควิดในพื้นที่น่าเป็นห่วงพบติดเชื้อใหม่วันนี้พุ่ง 201 ราย เสียชีวิต 2 ศพ เร่งทยอยนำคนงานติดเชื้อ 128 คนส่งโรงพยาบาลอย่างโกลาหล

เมื่อวันที่  4 พฤษภาคม นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 201  ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 179  ราย อำเภอเมืองสมุทรปราการจำนวน 23 ราย อำเภอพระประแดงจำนวน 6 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์จำนวน 128  ราย อำเภอบางพลีจำนวน 17 ราย อำเภอบางบ่อจำนวน 4 ราย อำเภอบางเสาธงจำนวน 1 ราย โรงพยาบาลเอกชนรับมารักษาต่อในสมุทรปราการจำนวน 22 ราย เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายไทย อายุ 46 ปี มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง และเบาหวาน และหญิงไทย อายุ 83 ปี มีโรคประจำตัวมะเร็งตับ ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงปัจจุบันจำนวน 2,368  ราย ในพื้นที่ 1,617 ราย นอกพื้นที่ 751 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 532  ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 424 ราย รักษาใน Hospitel ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 493 รายการคัดกรองเฝ้าระวังในคลินิก ARI และในชุมชน จำนวน 92,053  ราย พบผู้ติดเชื้อจำนวน 1,617  ราย

ทั้งนี้ ข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 237 เตียง คงเหลือ 31 เตียง โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่น ๆ จำนวน 214 เตียง คงเหลือ 10 เตียง โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 1,007 เตียง คงเหลือ 91 เตียง Hospitel มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  จำนวน 944 เตียง คงเหลือ 451 เตียง Hospitel โรงพยาบาลเอกชน 6 แห่ง 1,275 เตียง คงเหลือ 708 เตียง ทำให้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั้งจังหวัดเริ่มจะวิกฤตในการรองรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล

สำหรับ การให้ความช่วยเหลือกรณีลูกจ้างของบริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 128 คน เบื้องต้นเมื่อวันที่ 3 พ.ค.กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการประสานจัดหารถพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มารับแล้ว 23 คน และเมื่อเช้าวันนี้ 4 พ.ค. ประสานจัดหารถพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬารัตน์มารับอีก 27 คน ส่วนที่เหลือจะดำเนินการภายในบ่ายวันนี้ เพื่อนำพนักงานที่ติดเชื้อทั้งหมดเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม และ Hospitel ต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ