THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

04 พฤษภาคม 2564 : 17:34 น.

สมุทรปราการ-ผบก.สมุทรปราการลงนามในคำสั่งย้ายผกก.พระประแดงเข้ากรุโดยให้ขาดจากตำแหน่งพกพร่องรต่อหน้าที่ปล่อยปะให้เล่นพนันในร้านสนุกเกอร์และร้านอาหารจนมีผู้ติดโควิดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีคำสั่งที่ 225 / 2564 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า พ.ต.อ.ชัชรินทร์ญาณกร เฮงสุวรรณ์ ผกก.สภ.พระประแดง บกพร่องต่อหน้าที่ ปล่อยให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันใน พีเอส สนุกเกอร์ ในพื้นที่ หมู่ 3 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จนมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 และปล่อยปะละเลยปล่อยให้ร้านอาหารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า เปิดให้กับบริการลูกค้า และนักดนตรีติดโควิด-19 โดยไม่ทำการจับกุม เนื่องจากเป็นพรรคพวกกัน และไม่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ติดโควิด-19 เหตุเกิดในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.พระประแดง ที่ติดเชื้อโควิดขณะปฎิบัติหน้าที่

ดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงให้ พ.ต.อ.ชัชรินทร์ญาณกร เฮงสุวรรณ์ ผกก.สภ.พระประแดง ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ โดยขาดจากตำแหน่งเดิม

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการมอบหมาย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๒(๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงให้ พันตำรวจเอกประธาน นันทกอบกุล  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ  รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ