THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 พฤษภาคม 2564 : 20:57 น.

ปทุมธานี-ส.ส.ภูมิใจไทยจับมือเพื่อนสมัยเรียนจัดทอดผ้าป่าฯประกันโควิด-19 ระดมทุนให้อสม.ในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. นายพิษณุ พลธี ส.ส.ปทุมธานี เขตที่ 6 พรรคภูมิใจไทย ได้จัดผ้าป่าสามัคคีรวมเพื่อนสวนกุหลาบรังสิตและเพื่อนส.ส.เอ้ ทำประกันภัยโควิด-19 ให้(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)หรือ อสม.ในพื้นที่เขต 6 ประกอบด้วย ตำบลคลองห้า,คลองหก,คลองเจ็ด,รังสิต,ลำผักกูด,บึงน้ำรักษ์,บึงสนั่น และอำเภอหนองเสือทั้งอำเภอ เนื่องจาก อสม.เป็นบุคลากรด่านหน้า ในการลงทะเบียนให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนซึ่งมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้แก่ อสม.

นายพิษณุ กล่าวว่า ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และพบผู้ติดเชื้อรวมทั้งผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องในจังหวัดปทุมธานี และทั่วประเทศ โดยล่าสุดทางรัฐบาลได้มีการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน แต่ก็มีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ทราบข้อมูลหรือทราบข้อมูลแล้วแต่ยังไม่กล้าลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน โดยตนเอง รู้สึกห่วงใยกลุ่ม อสม.ที่ต้องทำงานเชิงรุก เปรียบเสมือนทัพหน้าในการคัดกรองผู้ป่วยโควิด โดยเป็นจิตอาสาที่ได้รับค่าตอบแทนไม่มากนัก อสม.ถือเป็นหน่วยย่อยในระบบสาธารณสุขในพื้นที่ ที่เป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในขณะนี้ ในการเชื่อมระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน เพื่อให้การทำงานทั้งในด้านการป้องกันและรักษาโดยวิธีการ เข้าไปพบปะ ‘เคาะประตูบ้าน’ สำรวจ เก็บข้อมูล หากลุ่มเสี่ยง และให้ข้อมูล ความรู้ทางด้านสาธารณสุขที่ถูกต้องแก่คนในชุมชน ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการระบาดเพื่อคนในชุมชนปลอดภัยจากโควิด-19 จึงได้หารือกับกลุ่มเพื่อนในสมัยเรียนกลุ่มเพื่อนที่ทำงานร่วมกันในนามเพื่อนสวนกุหลาบรังสิตและเพื่อนส.ส.ว่าควรหาหลักประกันให้กับ อสม.เลยจัดกองผ้าป่าสามัคคี รวมรวมปัจจัย ทำประกันภัยให้กับพี่น้อง อสม.ในพื้นที่เขต 6 ปทุมธานี

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ