THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

24 พฤษภาคม 2564 : 10:06 น.

ภูเก็ต-ชี้แจงการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน "ภูเก็ตต้องชนะ " ย้ำชัดหากทำงานในภูเก็ตแม้จะไม่มีทะเบียนบ้านจะได้รับการฉีดวัคซีนตามแผนที่กำหนด ตั้งเป้าฉีด 4 กลุ่ม 466,587 คน 933,174 โดส

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนผ่าน "ภูเก็ตต้องชนะ" โดยต้องมีคุณสมบัติ เป็น คนไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ต หรือ ไม่มีทะเบียนบ้านแต่ทำงานในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับการฉีดวัคซีน ให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

ทั้งนี้ เนื่องจากมีประชาชนบางกลุ่มได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ถึงการฉีดวัคซีน ที่อาจจะมีประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจึงทำให้ จังหวัดภูเก็ตดำเนินการทบทวน ข้อมูลของผู้ผู้ลงทะเบียนใน www.ภูเก็ตต้องชนะ.com โดยเฉพาะในส่วนของผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตว่า เป็นผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจริงหรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน จังหวัดภูเก็ตจึงดำเนินการเลื่อนการนัดหมายของผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการทบทวนสิทธิ์ และให้เกิดความชัดเจนว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจริงโดยจากกรณีดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชน แต่ขอยืนยันว่าเมื่อท่านเข้าสู่กระบวนการทบทวนสิทธิ์แล้วท่านจะได้รับนัดหมายการฉีดวัคซีน ต่อไปอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นผู้ที่ได้รับข้อความเลื่อนการฉีดวัคซีนชั่วคราว ขอให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่จังหวัดภูเก็ตแนะนำดังนี้ 1. ประชาชนที่สังกัดองค์กรสถานประกอบการ ขอให้นำหนังสือรับรองจากองค์กรสถานประกอบการ ไปแสดง เพื่อลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ท้องที่ท้องถิ่นดำเนินการยืนยันสิทธิ์ การลงทะเบียนให้เกิดความถูกต้องใน www.ภูเก็ตต้องชนะ.com

2. ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ ขอให้ ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองสิทธิ์ให้จากนั้นนำเอกสารใบรับรองไปที่ทำการอำเภอหรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลดำเนินการยืนยันสิทธิ์ การลงทะเบียนให้เกิดความถูกต้องใน www.ภูเก็ตต้องชนะ.com เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตยังคงดำเนินการฉีดไปจนถึงวันที่ 16 มิ.ย.2564

ด้าน นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด ภูเก็ต กล่าวว่า ขอทำความเข้าใจและชี้แจงจำนวนประชากรที่อยู่ในแผนการฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจำนวนวัคซีนที่จังหวัดภูเก็ตจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลดังนี้ จังหวัดภูเก็ตวางแผนฉีดวัคซีนให้กับประชาชนใน 4 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 ประชากร ตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 417,402 คน หักเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 106,865 คน คงเหลือประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปตามทะเบียนราษฎร์ 310,537 คน (รับได้ 100%)

กลุ่มที่ 2 แรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว(ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน) 94,100 คน (ต้องได้รับ 100%)

กลุ่มที่ 3 แรงงานในธุรกิจอื่น(ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน) 7,500 คน (รับได้ 70% คิดเป็น 5,250 คน)

สำหรับ แรงงานต่างด้าว 80,000 คน (รับได้ 70% คิดเป็น 56,700 คน) โดยมีจำนวนประชากรทั้ง 4 กลุ่มที่จะต้องได้รับวัคซีน จำนวน 466,587 คน คิดเป็น วัคซีนจำนวน 933,174 โดส

ด้าน นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานเขตภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้จัดให้ประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีนผ่าน www.ภูเก็ตต้องชนะ.com ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ตขอให้ลงทะเบียนประเภทบุคคล ส่วนประชาชนที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตแต่ทำงานในองค์กร หรือบริษัท ห้างร้าน ที่จดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ตขอให้ลงทะเบียนประเภทองค์กร ประชาชนที่มีทะเบียนบ้าน ต่างจังหวัด แต่อาศัยอยู่ในภูเก็ต ไม่มีบริษัทหรือองค์กรรับรอง ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ ค้าขายหรืออื่นๆให้ขอหนังสือรับรองจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนในพื้นที่ จากนั้นนำเอกสารเหล่านี้ไปขึ้นทะเบียนกับท้องที่ท้องถิ่นคืออำเภอ เทศบาลหรืออบต. ส่วนชาวต่างชาติ และแรงงานต่างด้าวที่ทำงานองค์กร บริษัทที่จดทะเบียนในภูเก็ต ลงทะเบียนประเภทองค์กร แล้วรอคิวฉีด ระบบจะมี SMS แจ้งเพื่อเลือกคิวรับวัคซีนต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ