THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

25 พฤษภาคม 2564 : 10:24 น.

นครราชสีมา-จังหวัดอีสานตอนล่างป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วกว่า 160 ราย เสียชีวิต 1 รายในโคราช สาธารณสุขเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกพื้นที่ หวั่นระบาดหนักช่วงเด็กใกล้เปิดเทอม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วจำนวน 168 ราย แยกเป็น นครราชสีมา 84 ราย เสียชีวิต 1 ราย ชัยภูมิ 8 ราย บุรีรัมย์ 8 ราย และสุรินทร์ 68 ราย

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ป่วยที่พบมากที่สุดอยู่ในกลุ่มเด็ก อายุ 5-9 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่ทุกปีมักจะมีอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีแหล่งน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอยู่ทั่วไป ประกอบกับใกล้เปิดเทอมของโรงเรียนต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มวัยที่มีอัตราเสี่ยงป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกสูงมาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อสม.ลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยเฉพาะสถานศึกษาต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนแล้ว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ