THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

30 พฤษภาคม 2564 : 11:08 น.

สระบุรี-ตะลึง! คลัสเตอร์ใหม่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ "ซีพีเอฟ"แก่งคอย พบพนักงานติดเชื้อโควิดแล้ว 245 ราย ประกาศสั่งปิดโรงงานทันทีพร้อมตั้งรพ.สนามในพื้นที่ของบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โพสต์ข้อความ ระบุว่า นายแมนรัตน์  รันตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แจ้งผลการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ดังนี้

1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลแก่งคอย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจคันหาผู้ป่วยเชิงรุกพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทยจำกัด มหาชน) ซึ่งมีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,800 คน ปัจจุบันดำเนินการตรวจเชิงรุกแล้ว จำนวนประมาณ 3,400 ราย ทราบผลการตรวจแล้ว จำนวน 765 ราย พบผู้ติดเชื้อจำนวน 245 ราย

2.ผู้ที่ตรวจพบเชื้อดังกล่าว ได้นำตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ และ จังหวัดสระบุรีได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต - โปงก้อนเส้า อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี โดยสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ 160 ราย ปัจจุบันมีผู้เข้าพักแล้ว จำนวน 49 ราย

3.โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทยจำกัด มหาชน) ได้เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ 400 ราย

4.บริษัท ฯ จะปิดสายการผลิตชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2564 รวม 5 วัน

5. ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจคันหาเชิงรุก พนักงานบริษัทดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะทราบผลตรวจภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ ต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ