THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 มิถุนายน 2564 : 15:14 น.

ปทุมธานี-ส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 แอสตร้าเซเนก้า และซิโนแวคให้โรงพบาลาล23 แห่ง พร้อมฉีดให้ผู้ลงทะเบียนผ่าน"หมอพร้อม"7 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่โรงพยาบาลปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายพิษณุ ประเภทธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นพ.ย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca Covid-19 vaccine) จังหวัดปทุมธานี จำนวน 39,500 โดส และ Sinovac จำนวน 9,380 โดส เพื่อฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรคหลัก ที่ลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” โดยจะเริ่มฉีดในวันจันทร์ ที่ 7 มิ.ย.พร้อมกันทุกหน่วยบริการทั้งจังหวัด โดยมี นพ.อภิชน จีนเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นพ.ปรีดา ตั้งจิตเมธี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งมอบ

ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานีได้จัดสรรวัคซีนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ โรงพยาบาลที่เป็นของภาครัฐและภาคเอกชน รวม 23 แห่ง จึงขอเชิญชวนผู้ที่ลงทะเบียนไว้ ในแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม ไปรับการฉีดวัคซีน ตามที่ทางโรงพยาบาลกำหนด

ด้าน นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานีได้รับวัคซีนซีโนแวคเข้ามาและได้ฉีดไปจำนวน 10,000 คน และวันนี้ได้มีวัคซีแอสตราเซเนกา 39,500 โดส โดยทางจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการฉีดให้กับผู้ที่จองผ่านหมอพร้อมก่อน โดยมีโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมด คาดว่าภายในวันที่ 7-19 มิถุนายนจะได้รับการฉีดทั้งหมด จึงขอเชิญชวนผู้ที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชันหมอพร้อม ไปรับการฉีดวัคซีนตามที่ทางโรงพยาบาลกำหนด ส่วนที่เหลือต้องรอวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขที่จะส่งมาในลอตต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ