THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 มิถุนายน 2564 : 19:36 น.

นนทบุรี-ขยายเวลาปิด"ตลาดสดสมบัติ-ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีบางส่วน (โซนสีแดง)ต่อไปอีกจนกว่าจะผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานโควิด

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี เปิดเผยคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1558/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 46) 1.ปิด #ตลาดสดสมบัติ อำเภอเมืองนนทบุรี ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 21/06/64 หรือจนกว่าจะผ่านการตรวจประเมิน 2.ปิด #ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีบางส่วน (โซนสีแดง) ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 14/06/64 หรือจนกว่าจะผ่านการตรวจประเมิน ในส่วนที่เปิดให้บริการ ให้เปิดได้ตั้งแต่วันที่ 08/06/64 แต่ยังคงให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครนนทบุรี

3.ให้มีการค้าขายสินค้าได้เฉพาะบริเวณด้านในตลาด อาคารพาณิชย์ และแผงค้าที่เทศบาลนครนนทบุรีกำหนดไว้เท่านั้น ห้ามมีการตั้งแผงค้า หรือทำการต้าขายด้วยวิธีการใด ๆ บทบาทวิถี ถนน ซอย ทางเดิน หรือพื้นที่อื่น ๆ โดยเด็ดขาด

"ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และเชื่อมั่นว่าเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน"

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ