THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

15 มิถุนายน 2564 : 16:04 น.

ขอนแก่น-ผู้ว่าฯแจงยิบประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ 18 มิ.ย.นี้ขออนุญาตและส่งแผนการควบคุมโรคมาอย่างถูกต้อง แมตช์ต่อไปเตรียมจัดประกวดานางสาวไทยหลังคณะทำงานติดต่อมาแล้ว

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า มีการขออนุญาตจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2564 ของพรรคพลังประชารัฐที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ หรือ ไคซ์ จ.ขอนแก่นในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ เป็นการขออนุญาตจัดอย่างถูกต้อง โดยกำหนดใช้พื้นที่ห้องประชุมขนาด 11,000 ตารางเมตร ถ้าในภาวะปกติสามารถจุคนได้ถึง 8,000 คน แต่ในการประชุมครั้งนี้ได้ขออนุญาตมา 350 คน หากคิดตามมาตรฐานคือ 5 ตารางเมตรต่อคน เมื่อเทียบกับพื้นที่ประชุมตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข สามารถประชุมได้ถึง 2,200 คน

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าขอนแก่นวันนี้มีประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชาวขอนแกนทุกคน ฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการควบคุมและความร่วมมือของทุกคนในภาพรวม จากประสบการณ์ศูนย์ประชุมแห่งนี้ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ได้กำหนดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในความรับผิดชอบของสสจ.ขอนแก่น และ รพ.ขอนแก่น โดยมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนเกือบ 2,000 คนต่อวัน ดังนั้นจึงเป็นบทพิสูจน์ว่าเราสามารถควบคุมได้มาตรฐานด้านสาธารณสุข ดังนั้นเราจึงต้องสานและเดินไปข้างหน้าเพราะเมื่อเราควบคุมได้มีมาตรฐานทุกคนมีวินัย ให้ความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน เราจึงจะต้องพาชาวขอนแก่นเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะขอนแก่นมีความพร้อมมีประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด และมีความพร้อมในการเป็นเมืองแห่งการประชุม สัมมนา การจัดแสดงสินค้าและงานอีเว้นท์ต่างๆ อย่างครบถ้วน และขณะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อ ได้รับเอกสารจากกองประกวดนางสาวไทยในการขออนุมัติทางจังหวัดให้พิจารณาจัดการประกวดนางสาวไทยในพื้นที่ช่วงปลายปีนี้ด้วย

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตลอดทั้งสัปดาห์นี้จังหวัดได้ขอให้ส่วนราชการต่างๆเริ่มการประชุมสัมมนาและจัดนิทรรศการขนาดย่อม โดยจำกัดจำนวนคนร่วมงานที่ 50 คน หรือ 100 คน ตามขนาดของงาน ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด ทำให้ส่วนราชการต่างๆชะงัก เมื่อชะงักมานานก็มีความจำเป็นจะต้องจัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี รายได้ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นก็จะตกไปถึงประชาชน ผู้ประกอบการต่างๆ เศรษฐกิจก็จะได้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

“ การประชุมพรรคพลังประชารัฐที่จะมีขึ้น ขอเรียนว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย ฉะนั้นการทำกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กฎหมายไม่ว่าพื้นที่ใดในประเทศไทยเราต้องยอมรับ สามารถกระทำโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนตามระบอบประชาธิปไตย ต้องเคารพซึ่งกันและกัน ต้องไม่ละเมิดกฏหมายของบ้านของเมือง จึงขอให้ทุกคนได้ตระหนักคิดว่าเมืองขอนแก่น เป็นเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองที่ประกาศตัวเองว่า เป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนาจัดนิทรรศการ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการที่จะอำนวยความสะดวกสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนได้เข้ามาใช้บริการภายในจังหวัดของเรา หากมีกลุ่มใดจะมาแสดงออกทางการเมืองก็ต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของกฎหมาย”ผวจ.ขอนแก่นกล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ