THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 มิถุนายน 2564 : 20:45 น.

สมุทรปราการ-ที่ประชุมสภาอบต.ราชาเทวะไม่สนเสียงวิจารณ์เห็นชอบให้ติดตั้งเสาไฟกินรีระบบโซลาเซลล์เพิ่มอีก 68.4 ล้าน อ้างเป็นหน้าตาประเทศต้องผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ สมัยสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นายประสิทธิ์ นกขมิ้น ประธานสภาอบต.ราชาเทวะ เป็นประธานใช้เวลาในการประชุมนานกว่า 3 ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ

นายทรงชัย นกขมิ้น นายกอบต.ราชาเทวะ เปิดเผยภายหลังประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดซื้อจัดจ้างโครงการประติมากรรมเสาไฟกินรีระบบโซลาเซลล์เพิ่มอีก 68.4 ล้านบาท เพื่อติดตั้งอีก 720 ต้น รวม 11 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 15 หมู่บ้านในต.ราชาเทวะ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบประมาณดังกล่าวจากจำนวนผู้เข้าประชุม 25 คน ขาด 4 คน เห็นชอบ 15 คน ไม่เห็นชอบ 5 คน งดออกเสียง 4 คน

ทั้งนี้ ยืนยันว่า การประชุมสภาในครั้งนี้ตนไม่สามารถบังคับให้ใครลงมติได้ เป็นเสียงข้างมากในที่ประชุมสภา และเกิดจากความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการเสาไฟส่องสว่าง หลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด คือ 1.คณะกรรมการกำหนดทีโออาร์ คือ รูปแบบของโครงการ 2.คณะกรรมการคุมการยื่นซองประมูล ผ่านระบบ E - e-bidding  และ3.คณะกรรมการตรวจรับหลังติดตั้ง

นายก อบต.ราชาเทวะ กล่าวว่า การใช้งบ 1,200 ล้านบาท ใช้งบประจำปี 600 ล้านบาทในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคด้านอื่น ส่วนงบสะสมกว่า 600 บาทถูกนำมาใช้เพื่อติดตั้งเสาไฟกินรี ส่วนกรณีที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่า ทำไมนำเสาไฟกินรีไปติดตั้งในป่ารกร้างและทางลูกรังบางพื้นที่เป็นทางตัน รวมถึงระยะห่างแต่ละต้นถี่เกินไป ไม่ได้มาตรฐานตามที่หลายคนตั้งข้อสงสัย เป็นเพราะ อบต.ราชาเทวะไม่ได้ต้องการแค่ติดตั้งเพื่อความสว่างเป็นอย่างเดียว แต่ต้องการทำให้เกิดความสวยงาม เนื่องจาก พื้นที่ อบต.ราชาเทวะ เป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูสู่ประเทศไทย จึงต้องการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ และยืนยันว่าไม่กังวลหลังจากที่มีองค์กรอิสระ ทั้ง สตง. ปปป. และ ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการประติมากรรมเสาไฟกินนรี ระบบโซลาเซลล์

ขณะที่ เมื่อช่วงสายของวันนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเสาไฟ โครงการเสาไฟประติมากรรมกินรี ระบบโซลาเซลล์ ของ อบต.ราชาเทวะ หลังจากมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบความโปร่งใส ที่มาของโครงการ ทั้งการเปิดประมูล ความคุ้มค่าของโครงการรวมมูลค่ากว่า 1,079 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยต้นละ 95,485 บาท ซึ่งติดตั้งแล้ว 11,339 ต้น

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ