THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

30 มิถุนายน 2564 : 20:51 น.

ภูเก็ต-คนภูเก็ตร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร เนื่องในโอกาสเปิดเมืองภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามแผน“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส.ภูเก็ต นายสุทา ประทีป ณ ถลาง ส.ส.ภูเก็ต และนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวภูเก็ต แต่งกายด้วยชุดขาวจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร เนื่องในโอกาสเปิดเมืองภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามแผน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ในวันที่ 1 ก.ค.นี้เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธและพิธีพราหมณ์ บริเวณวัดม่วงโกมารภัจจ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

นายนัทธี กล่าวว่า การจัดงานบวงสรวงฯ เกิดจากแนวคิดการเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ก.ค.หรือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ด้วยการเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ การเข้ามาของนักท่องเที่ยวคงไม่ได้พักเฉพาะในโรงแรมหรือรับประทานอาหารในภัตตาคารใหญ่ ๆ เท่านั้น แต่จะต้องออกมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนภูเก็ต ดังนั้นในภาคส่วนประชาชนต้องได้รับรู้ ร่วมผลักดันและเป็นแรงใจเพื่อต่อสู้และผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ ดังนั้นขวัญและกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะคนภูเก็ตเสียขวัญไปค่อนข้างมาก จึงต้องมาร่วมแรงร่วมใจและร่วมพลังกันในการฟันฝ่าวิกฤตให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพื่อเศรษฐกิจภูเก็ตจะฟื้นกลับคืนมาอีกครั้ง

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ