THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 กรกฎาคม 2564 : 16:16 น.

นนทบุรี-ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย ส่วนใหญ่ติดจากคนในครอบครัว อ.ปากเกร็ดพบสูงสุด 80 รายตามด้วย อ.บางบัวทอง 77 ราย และ อ.เมือง 75 ราย

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จ.นนทบุรี รายงานพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ จำนวน 315 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญภายในครอบครัว ที่ทำงาน รับจ้างทั่วไป เป็นเพศหญิง 167 ราย เพศชาย 148 ราย ต่างชาติ 13 ราย (เมียนมา 6 ราย ลาว 6 ราย กัมพูชา 1 ราย) พื้นที่ภูมิลำเนา อ.ปากเกร็ด 80 ราย อ.บางบัวทอง 77 ราย อ.เมือง 75 ราย อ.บางใหญ่ 33 ราย อ.บางกรวย 26 ราย อ.ไทรน้อย 24 ราย

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์เชื่อมโยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 312 ราย คัดกรองก่อนผ่าตัด 3 ราย ตรวจรับ 218 ราย (ในครอบครัว 87 ราย เพื่อนร่วมงาน 48 ราย) พนักงานบริษัทเอกชน 53 ราย รับจ้าง 50 ราย ไม่ระบุ 39 ราย สูงอายุ 22 ราย ค้าขาย ตลาด ร้านค้า 22 ราย (ตลาดพิชัย 6 ราย) นักเรียน 21 ราย ในปกครอง 15 ราย รับราชการ 12 ราย (อบต.ท่าอิฐ กองสวัสดิการ) 1 ราย รับราชการกรมชลประทาน 2 ราย (ติดจากเจ้านาย) รับราชการตำรวจ 1 ราย ครู วัดลำโพ 2 ราย สรรพากร นนทบุรี2 1 ราย นักศึกษามหาวิทยาลัย 7 ราย ขับรถสาธารณะ 5 ราย (ขับรถเมล์ 2 ราย) โรงงาน 4 ราย รับเหมาก่อสร้าง 2 ราย เจ้าหน้าที่ของ รพ.พระนั่งเกล้า (EMS) 2 ราย.

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ