THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 กันยายน 2564 : 10:22 น.

ภูเก็ต-โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 2 เดือนมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 26,400 คนสร้างรายได้ 1,634 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ปัญหาที่เจอล่าสุดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับโครงการ Phuket Sandbox เขาอยู่ครบตามกำหนดในจังหวัดภูเก็ตแล้วเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี จากนั้นเดินทางกลับมาที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อขึ้นเครื่องบินกลับประเทศฮอลแลนด์ แต่เขาขึ้นบินไม่ได้ สายการบินไม่อนุญาต เพราะต้องมีผลสวอพคัดกรองโรคมาไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมง ทำให้เขาตกค้างที่ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นปัญหาที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ของเราได้ไปดูแลแล้ว ซึ่งขากลับไปประเทศของเขานั้นเป็นเรื่องระหว่างนักท่องเที่ยวกับสายการบินและประเทศปลายทาง เขาไม่ทราบกติกาในการกลับเข้าประเทศ จากกรณีนี้ ทางจังหวัดจะศึกษาข้อมูลให้มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ขณะนี้นักท่องเที่ยวที่ติดค้างได้เดินทางกลับประเทศแล้ว

ด้าน นายสุนทร ศักดาสาวิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า เมื่อผู้โดยสารเข้ามาตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และอยู่ครบตามกำหนด จากนั้น ต้องการเดินทางกลับทันที จึงมีปัญหาหลายขั้นตอนในการปฏิบัติของการควบคุมโรคโควิด-19 ในบางรายมีการติดต่อซื้อตั๋วเครื่องบินที่ปลายทางแล้ว แต่ทางต้นทางยังไม่ทราบเรื่อง จึงต้องปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาและที่ตรวจพบว่ามีเชื้อเป็นบวกจำนวนหลายราย พอเจอเชื้อต้องการจะเดินทางกลับประเทศไม่สามารถประสานให้เขาเดินทางกลับได้ และปัญหาบางอย่างแก้ไขไม่ได้จึงให้เขาเดินทางกลับประเทศ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต รายงานข้อมูล นักท่องเที่ยว ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. -3 ก.ย.2564 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1.อเมริกา 3,647 คน 2.อังกฤษ 3,437 คน 3.อิสราเอล 3,141 คน 4.ฝรั่งเศส 2,174 คน 5.เยอรมนี 2,159 คน นักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สะสม จำนวน 27,609 คน เดินทางกลับไปนอกราชอาณาจักรจำนวน 10,355 คน คงเหลือ จำนวน 17,254 คน กระจายไปอยู่ทั่วประเทศ และคงเหลือในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 4,762 คน

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูล ณ 2 ก.ย. 2564 สรุปสถานการณ์ ท่องเที่ยว 2 เดือน ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 1 ก.ค.-31 ส.ค.64 จำนวนนักท่องเที่ยวสะสม 26,400 คน จำนวนคืนพักสะสม 366,971 คืน รายได้จากนักท่องเที่ยวสะสม ค่าที่พัก 565 ล้านบาท ค่าซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยว 376 ล้านบาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 350 ล้านบาท บริการทางการแพทย์/สุขภาพ 229 ล้านบาท รวมสร้างรายได้ 1,634 ล้านบาท

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ