THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 กันยายน 2564 : 20:20 น.

ภูเก็ต-มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นชอบให้เปิดเดินทางเข้าจังหวัดได้ทุกช่องทาง แต่มีเงื่อนไขต้องได้รับวัคซีนครบโดส มีผลตรวจโควิดเป็นลบ เริ่ม 1 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 56/2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ที่ประชุม พิจารณาปรับปรุงคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีมติเห็นชอบให้ทุกคนสามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ทุกช่องทาง ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ทางน้ำ(ท่าเรือทุกท่า) ในจังหวัดภูเก็ต และ ช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางเข้าจังหวัดต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดต่างๆ ครบโดส หรือ เป็นบุคคลที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดไม่เกิน 6 เดือน ต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR หรือ วิธี Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน

สำหรับ กรณีเดินทางเข้าด่านตรวจท่าฉัตรไชยและท่าเรือ สามารถนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานรับรองจาก อย. มาตรวจเองและยืนยันผลกับเจ้าหน้าที่และสามารถใช้รับรองผลได้ 7 วัน รวมถึงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” โดยจะเริ่มมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 เป็นต้นไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ