THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 กันยายน 2564 : 20:25 น.

ศาลเจ้าแม่ทับทิมเมืองชาละวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือ

จังหวัดพิจิตร  เมืองเล็กๆแต่น่ารัก มีประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆมากมาย ที่หลายท่านอาจยังไม่รู้ว่า ที่ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือ “ศาลเจ้าแม่ทับทิม”ประดิษฐานอยู่ ณ ที่แห่งนี้

นายอนุศร  คำจริง  สจ.เมืองพิจิตร รับอาสาเป็นมัคคุเทศก์พาไปท่องเที่ยวกราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งมีตำนานเล่าขานว่า เป็นเจ้าแม่ทับทิมองค์แรกที่ชาวจีนไหหนำนำมายังประเทศไทยด้วย คนจีนมีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือจะคอยให้ความคุ้มครองปกป้อง ให้พ้นจากภัยอันตรายและนำพาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง  ดังนั้นไม่ว่าจะย้ายหรืออพยพไปอยู่แห่งหนใดก็จะมีการอัญเชิญสิ่งที่ตนเคารพนับถือติดตัวไปด้วย เราจึงมักเห็นศาลเจ้าพ่อหรือ เจ้าแม่ อยู่ในทุกที่ที่มีคนไทยเชื้อสายจีนพำนักอยู่  ศาลเจ้าแม่ทับทิม ( ตุ้ยบ่วยเต่งเหนี่ยง ) ที่ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร

นายทนงค์  คำเผื่อน นายก ทต.ท่าฬ่อ , นางลัดดา  คล้ายชาวนา  เลขา นายก ทต. ท่าฬ่อ , นายสิทธิพงษ์   แสงสมัย  กำนันตำบลท่าฬ่อ  ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาว่า...เจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าแห่งนี้ ได้ถูกอัญเชิญมาพร้อมกับเจ้าพ่อกวนอู  มาจากเกาะไหหลำ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ในราว พ.ศ.2410 หรือประมาณ  154 ปี ที่ผ่านมา โดยชาวจีนซึ่งมีอาชีพเป็นเจ้าของอู่ต่อเรือในบ้านท่าฬ่อ เป็นผู้อัญเชิญมาจากประเทศจีน หลังจากที่ได้อัญเชิญมาถึงที่ตำบลท่าฬ่อเป็นที่เรียบร้อย ก็ได้มีการปลูกสร้างศาลขนาดใหญ่ถวายแด่องค์เจ้าแม่ทับทิมและเจ้าพ่อกวนอูให้เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและมีผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาทั้งใกล้ไกลมากราบไหว้ขอพรบนบานศาลกล่าวแล้วสมหวังกันมากมาก

นับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและจากประวัติความเป็นมาของ องค์เจ้าแม่ทับทิมท่าฬ่อ อาจจะนับได้ว่าเป็นองค์เจ้าแม่ทับทิมองค์แรกที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย

นอกจากนี้ภายในศาลเจ้าแม่แห่งนี้ ยังมีถาวรวัตถุอันล้ำค่าอีกหลายอย่าง หนึ่งในนั้นก็คือเกี้ยว ที่ใช้เป็นที่ประทับขององค์เจ้าแม่ ซึ่งได้นำมาจากประเทศจีน ตัวเกี้ยวทำมาจากไม้แกะสลักทั้งหลังเป็นลายดอกไม้และสัตว์ต่างๆ ตามแบบศิลปะของจีน และศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าพ่อกวนอู เจ้าพ่อ-เจ้าแม่  ปึงเถ่ากงม่า และภายในยังพบโป๊ยป้อ วัตถุกายสิทธิ์  ซึ่งเป็นอาวุธประจำเซียนทั้ง 8 จำนวน 2 ชุด (16 อัน) ระฆังโบราณ ที่ถูกจารึกเป็นภาษาจีนและสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกความสนใจให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสักการะนั่นคือ โต๊ะรูปทรงโบราณที่ถูกสร้างคล้ายกับบังลังก์ของเปาบุ้นจิ้นที่ใช้ในการนั่งตัดสินคดีความต่างๆ

ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้ คือในทุกๆปี ที่มีการจัดงานสักการะเจ้าแม่ทับทิมจะมีผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมาร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในตำบลท่าฬ่อ ยังมีของดีอีกมากมายที่อยากท้าทายเชิญนักท่องเที่ยวมาสัมผัสในหมู่บ้านเก่าแก่แห่งนี้

สำหรับท่านที่สนใจจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตำบลท่าฬ่อ สามารถสอบถามได้ที่ นายทนงค์   นายก ทต.ท่าฬ่อ โทร 087-313-8911 , นายสิทธิพงษ์  กำนันตำบลท่าฬ่อ โทร 087-564-0136 นางลัดดา  เลขา นายก ทต. ท่าฬ่อ  โทร 089-960-7834

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ