THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

15 ตุลาคม 2564 : 17:08 น.

รองผู้ว่าฯปทุมธานีนำภาคเอกชนลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อ.สามโคก

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อม นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอสามโคก นำคณะภาคเอกชน ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามโคก โดยมี นายมนัส ปิยะตรึงส์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด มหาชน (UREKA design) บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตเครื่องจักร นำคณะเจ้าหน้าที่บริษัทร่วมกันส่งมอบถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ “ยูเรกา ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม”ด้วยเป้าหมายสำคัญ คือ การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และสร้างกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ในเร็ววัน

ทั้งนี้ มีการลงพื้นที่ 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1. อบต.ท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จุดที่ 2. วัดศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จุดที่ 3. โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวขอบคุณภาคเอกชนสำหรับความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนชาวปทุมธานีที่ประสบอุทกภัยจากกรณีระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น เนื่องจากน้ำทางตอนบนไหลลงมาสู่ตอนล่างสะสมเป็นปริมาณมาก ซึ่งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์น้ำดีขึ้นจะได้ฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ยังกล่าวถึงการฉีดวัคซีน โควิด-19 โดยขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ปทุมธานีให้ความร่วมมือฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อก้าวผ่านวิกฤติ โควิด-19 รวมถึงภัยพิบัติต่างๆไปด้วยกัน

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ