THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 ตุลาคม 2564 : 15:04 น.

สุโขทัย-นายอำเภอศรีนครจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอศรีนคร จ.สุโขทัย เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "สมเด็จพระปิยมหาราช" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

จากนั้นได้จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการอำเภอศรีนคร โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผรส. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ