THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 ตุลาคม 2564 : 21:08 น.

ปทุมธานี-สมเด็จพระสังฆราชประทานถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.ที่วัดบางกุฎีทอง ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เชิญถุงยังชีพประทานพร้อมพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 83หลังคาเรือน ที่ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย น้ำท่วมบ้านเรือน โดยมี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นางสาวศรศิลป์ มณีวรรณ์ นักแสดงสาว และคณะศิษย์ ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กล่าวว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชโปรดให้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่สาธุชนน้อมถวาย มาจัดทำถุงยังชีพประทานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างทั่วถึง โดยประทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 83 ชุด มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ้านเรือน และได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากอำเภอเมืองปทุมธานี และคณะศิษย์ เพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพขณะกำลังประสบอุทกภัยได้ เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงว่า คนไทยด้วยกันไม่ทิ้งกัน มีอะไรเดือดร้อนก็มาช่วยกัน

จากนั้น พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พร้อม นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี และคณะศิษย์ ได้นั่งเรือฝ่ากระแสน้ำเพื่อนำถุงยังชีพประทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไปมอบให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถออกเดินทางมารับมอบ ถุงยังชีพได้ถึงบ้าน ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยชาวบ้านที่เห็นพระมาสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

ในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช มอบแพมเพิสผู้ใหญ่ ผ้าอ้อม แผ่นรองซับ ให้ผู้ป่วยติดเตียงทุกราย โดยมีพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นผู้ประสานและสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ