THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 พฤศจิกายน 2564 : 14:49 น.

พรรคเพื่อชาติเลือก“ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ”ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค ขณะที่ตำแหน่งอื่นส่วนใหญ่คงเดิม ดันอดีตหัวหน้าพรรค “สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ” นั่งปธ.ยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. พรรคเพื่อชาติได้จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระสำคัญในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ หลังจากที่นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปก่อนหน้านี้ ส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคสิ้นสภาพยกชุด ณ ทห้องประชุมสนามฟุตบอล ลีโอ เชียงราย สเตเดียม จ.เชียงราย ได้มีการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมพรรคเพื่อชาติได้เลือกให้ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ซึ่งถูกพรรคเพื่อไทยขับออกจากพรรคแล้วย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อชาติ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดยมี นางลินดา เชิดชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นเลขาธิการพรรคเหมือนเดิม ขณะที่ น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง ยังเป็นโฆษกพรรคเช่นเดิม และมี น.ส.รสรินทร์ ศรัณย์เกตุ บุตรสาวของนายศรันย์วุฒิเข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วย

สำหรับ ตำแหน่งอื่น ๆ ประกอบด้วย นายเทวกฤต พรหมมา รองหัวหน้าพรรค นายองอาจ คำทอง รองเลขาธิการพรรค น.ส.กิ่งดาว สุจริต เป็นเหรัญญิกพรรค นางณัฏฐพิชา มีกองทรัพย์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค นายภูมิพัฒน์ บุตุธรรม ผู้อำนวยการพรรค นายนรินทร์ สายซอ รองโฆษกพรรค นายเกริกมนตรี รุจโสตถิรพัฒน์ นายวันชัย ใจแพร น.ส.วรัชยา โกแสนตอ และนายวาริน แก้วเงิน กรรมการบริหารพรรค ขณะที่ นายสงคราม อดีตหัวหน้าพรรคจะดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษา และประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติ

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ