THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

24 พฤศจิกายน 2564 : 19:06 น.

ปทุมธานี-ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ดูการปลูกกระท่อมคลองหลวงพร้อมให้คำปรึกษาเกษตรกรหวังต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจทางอุตสาหกรรมในอนาคต

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารมว.อุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลงพื้นที่หมู่ 12 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเยี่ยมชมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปลูกพืชกระท่อมในจ.ปทุมธานี โดยมี นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี น.ส.เกษร แสงงิ้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ต.คลองสาม ให้การต้อน

นายสุชาติ ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในด้านการควบคุมพื้นที่ปลูกพืชกระท่อม การใช้สารเคมีและสารปนเปื้อนในดิน การควบคุมคุณภาพขั้นตอนการแปรรูปพืชกระท่อมให้มีปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชกระท่อม ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก และการพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่การค้าในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งพืชกระท่อมมีสารสำคัญที่สามารถสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้ คือ สารไมทราไจนีน (Mitragynine) และ 7-ไฮดรอกซีไมทราไจนีน (7-Hydroxymitragynine) มีฤทธิ์ระงับปวด รักษาอาการท้องเสีย ลดน้ำหนัก ต้านการอักเสบได้

ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้เพาะปลูกและแปรรูปกระท่อมเป็นสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ส่วนผสมของยารักษาโรค อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การลงพื้นที่พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมในครั้งนี้ เพื่อผลักดันตามนโยบายรัฐบาล ให้กระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สามารถส่งขายเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมได้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย

ขณะที่ น.ส.เกษร แสงงิ้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 กล่าวว่า หลังปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดแล้ว ได้เห็นถึงทิศทางการสร้างรายได้ ในเรื่องของการต่อยอดหวังให้พืชกระท่อมกลับมาเป็นพืชเศรษฐกิจอีกครั้ง ด้วยการคิดนำเอาต้นกระทุ่มมาเป็นต้นตอเสียบยอดขยายพันธุ์ด้วยกระท่อมพันธุ์ดี การเพาะกล้า รวมถึงการจ้างแรงงาน สร้างรายได้ให้เกิดในชุมชน เพื่อที่จะขยายพันธุ์ไว้รองรับการตลาดให้กับเกษตรกร หรือคนทั่วไปที่มีความสนใจที่จะปลูกกระท่อม สรุปได้ว่า ขณะนี้พื้นที่ปลูกยังมีไม่มาก ยังอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้น คนยังสนใจที่จะปลูกต้นกระท่อมไว้ติดบ้านเป็นยาสัก 1-2 ต้น หรือเกษตรกรชาวสวนมีความต้องการที่จะปลูกกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจในครัวเรือน เก็บใบขาย หรือบางคนมีความคิดถึงขั้นว่า จะทำในรูปแบบของกลุ่มเครือข่ายสร้างอาชีพรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์ การเก็บใบขาย การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

สำหรับกระท่อมมีสรรพคุณทางยา สมัยก่อนใช้เข้าเป็นตัวยาในตำรับพวกประเภทยาแก้ท้องเสีย ปวดเบ่ง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ท้องเสีย ท้องเฟ้อ ท้องร่วง ช่วยให้นอนหลับ และระงับประสาท ในมุมมองของแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่ จะนำพืชใบกระท่อมมาใช้เป็นยารักษาแก้ท้องร่วง ในสูตรยาของหมอพื้นบ้านหรือหมอแผนโบราณ เช่น ตำรับยาประสะกระท่อม เป็นต้นส่วนการใช้พืชกระท่อมของต่างประเทศพบว่า ใช้เป็นยารักษาอาการเรื้อรังต่างๆ เช่น ช่วยลดความดันโลหิต บรรเทาเบาหวาน แก้ไอ แก้ระบบย่อยอาหารไม่ปกติ เช่น ท้องเสีย บิดมีตัว ปวดท้องและกำจัดพยาธิในเด็ก และใช้เป็นการกระตุ้นร่างกายให้ทำงานหนักได้ 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ