THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

25 พฤศจิกายน 2564 : 13:32 น.

ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดทุกจังหวัด ขณะที่ 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ยอดลด แต่ยังนำ 672 ราย ส่วนภาคใต้ติดโผ 5 จังหวัด

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 6,335 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,092 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 206 ราย จากเรือนจำ 30ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 7 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 2,088,327 ราย อยู่อันดับที่ 23 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 ราย / ยอดสะสม 20,581 ราย เป็นชาย 17 ราย หญิง 20 ราย อายุระหว่าง 31-95 ปี เป็นชาวไทย 35 ราย เมียนมา 1 ราย ไม่ระบุ 1 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 33ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง4ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 0 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อในพื้นที่ คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น7,218 ราย ยอดสะสม 1,987,089 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 80,657 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก1,508 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 363 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 24 พ.ย.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 90,468,955 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 47,233,526ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 40,056,072ราย เข็มที่ 3 จำนวน 3,179,357 ราย เฉพาะวันที่ 24 พย. 64 ฉีดวัคซีนยอดรวม574,772 ราย

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้พบในทุกจังหวัด โดย 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กทม. 672 ราย 2.สงขลา 455 ราย 3.นครศรีธรรมราช 429 ราย 4.สุราษฎร์ธานี 263 ราย 5.เชียงใหม่ 258 ราย 6.สมุทรปราการ 206 ราย 7.ชลบุรี 204 ราย 8.ปัตตานี 178 ราย 9.ยะลา 171ราย และ 10.ประจวบคีรีขันธ์ 154 ราย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ