THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 ธันวาคม 2564 : 17:13 น.

สุโขทัย-ผู้นำชุมชนและชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนบ้านเตว็ดนอกปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียนหลังถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายอย่างหนัก

นายสำเริง พรมฉิน กำนันตำบลทับผึ้ง และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์น้ำท่วมในจ.สุโขทัยจะคลี่คลายลงไปแล้ว หลายพื้นที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟู เพื่อให้ทุกชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ดังเดิม โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ต้องการการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก ได้ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ นำโดย น.ส.กุสุมา อุดมเกตุ ผู้จัดการเขตพิเศษ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ฟื้นฟูปรับปรุงและส่งมอบรั้วโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

ทั้งนี้ ตลอดช่วงที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ “เตี้ยนหมู่” และน้ำทะเลหนุน จนทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และ ทีมบรรเทาสาธารณะภัยเซเว่นฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงการส่งมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัด อาทิ สุโขทัย ชัยภูมิ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น นำน้ำดื่มและข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงของใช้จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัย ฯลฯ ตามปณิธานองค์กรของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ