THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 ธันวาคม 2564 : 20:22 น.

กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯกาญจน์นั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบแพและพื้นที่สองฝั่งถนนสองแควพร้อมเร่งรัดสร้าง Sky Walk และ Walking Street

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดระเบียบแพ การพัฒนาพื้นที่สองฝั่งถนนสองแคว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวก็เพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดระเบียบแพ การพัฒนาพื้นที่สองฝั่งถนนสองแคว ทั้งการเคลื่อนย้ายแพชั้นเดียวและแพสองชั้น ได้ปรับเปลี่ยนกำหนดให้เคลื่อนย้ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ธ.ค.2564 การซ่อมแซมท่าเทียบแพเกาะรัตนกาญจน์ ได้ปรับปรุงจนแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กับเทศบาลกาญจนบุรีเป็นผู้ดูแล ซึ่งได้นำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนั้น ยังมีการเปลี่ยนท่าเทียบแพจากฝั่งบริเวณท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี เป็นบริเวณเกาะรัตนกาญจน์ ทางที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรีจะมีการประชุมผู้ประกอบการแพ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบและแจ้งกับผู้มาใช้บริการต่อไป ในส่วนของการก่อสร้าง Sky Walk และ Walking Street ได้มีการเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างให้ดำเนินการให้รวดเร็วที่สุด และจะมีการจัดประชุมประชาคมการจัดทำโซนนิ่ง การขอถอนสภาพและการขอใช้พื้นที่ ในวันที่ 28 ธ.ค.นี้

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ