THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 มกราคม 2565 : 11:10 น.

สุโขทัย-นายกหล่ากาชาดจังหวัดชวนใส่ผ้าไทยร่วมกิจกรรมปลุกคนศรีนครใส่ผ้าไทย

นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรม"ศรีนครรวมใจ สวมผ้าไทย เที่ยวสถานีรถไฟ แล้วแวะไปเก็บผัก ที่บ้านพักนายอำเภอศรีนคร" จัดโดยอำเภอศรีนคร โดยมีนายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอศรีนครให้การต้อนรับ ณ สถานีรถไฟคลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

สำหรับ กิจกรรมดังกล่าว อ.ศรีนครจัดขึ้นเพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ชาวอำเภอศรีนครร่วมกันสวมใส่ผ้าไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เพื่อให้อัตลักษณ์ของผ้าไทยยังคงอยู่และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพทอผ้า  พร้อมทั้งยังขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นการน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิตจนเป็นวิถีชีวิต และน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จะช่วยให้สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้  ในยุคโควิด 19 และค่าครองชีพที่นับวันจะยิ่งสูงขึ้น

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้กำหนดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "ศรีนครรวมใจ สวมผ้าไทย เที่ยวสถานีรถไฟ แล้วแวะไปเก็บผัก ที่บ้านพักนายอำเภอ" โดยเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ชมรมสตรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เครือข่ายเกษตรอินทรีย์อ.ศรีนคร  และประชาชนชาวอำเภอศรีนคร จำนวนประมาณ 150 คน ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยตามแนวที่ตนเองชื่นชอบ มาท่องเที่ยวที่สถานีรถไฟคลองมะพลับ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 มีความสวยงามในด้านสถาปัตยกรรม และเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งของอ.ศรีนคร จากนั้นได้ไปเก็บผักที่บ้านพักของนายอำเภอศรีนคร ที่ได้ดำเนินการปลูกผักเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในการปลูกผักไว้ทานเอง และมีเหลือไว้แบ่งปันผู้ต้องการ เป็นการลดรายจ่ายและสามารถเพิ่มรายได้ในยุคที่ค่าครองชีพสูง ภายใต้แนวคิด"ผู้นำต้องทำก่อน"

นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เปิดเผบว่า รู้สึกประทับใจ ที่เห็นความร่วมไม้ร่วมมือของชาวอำเภอศรีนคร ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างกับประชาชน โดยขอให้รณรงค์กิจกรรมสวมใส่ผ้าไทยและการสร้างความมั่นคงทางอาหารไปตลอด จนเป็นวิถีชีวิตประจำวันของชาวอำเภอศรีนคร ขอขอบคุณนายอำเภอศรีนครและทีมงานที่ร่วมกันรณรงค์ขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังจนมีผลงานเชิงประจักษ์ ขอให้ดำเนินการกิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ