THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

25 มกราคม 2565 : 19:02 น.

เชียงใหม่-สั่งปิดหย่อมบ้านสันป่าเกี๊ยะ 10 วันหลังพบการติดเชื้อโควิดเป็นกลุ่มก้อน​ ขณะที่พบผู้ป่วยใหม่อีก 105 ราย

เมื่อวันที่ 25​ ม.ค.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน โดยให้ปิดพื้นที่หมู่บ้านปางโฮ้ง (หย่อมบ้านสันป่าเกี๊ยะ) หมู่ที่ 12 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว เป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 20-29 ม.ค. 2565

ทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจเป็นลบ ให้แยกกักตนเองที่บ้าน (Home..Quarantine) เป็นเวลา 7 วัน และสังเกตอาการตนเอง (Self.Monitoring) เป็นเวลาอีก 3 วัน สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่ำให้สังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่อาคารและหรือสถานที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้นายอำเภอเชียงดาวในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาวกำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้านนพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 105 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 7 ราย ได้แก่ แม่ฮ่องสอน และกรุงเทพฯ จังหวัดละ 2 ราย ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และน่านจังหวัดละ 1 ราย และอีก 98 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่ยังคงระบาดอยู่ 5 ราย ประกอบด้วย คลัสเตอร์แผนกห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา 3 ราย คลัสเตอร์โรงแรมเลอเมอริเดียน 1 ราย และคลัสเตอร์ชั้น ป.6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ราย คลัสเตอร์ที่อยู่ระหว่างควบคุมโรค พบเพิ่ม 1 ราย คือ ค่ายทหารในอำเภอแม่ริม พบเพิ่ม 1 ราย ขณะที่การระบาดในครอบครัวพบเพิ่ม 4 ราย จากครอบครัวหมู่ที่ 1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม พบเพิ่ม 4 ราย

นอกจากนี้ ยังมีผู้ติดเชื้อที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 60 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและเชื่อมโยงคลัสเตอร์อีก 28 ราย โดยอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ อ.เมือง 41 ราย อ.แม่ริม 10 ราย อ.สันทราย 10 ราย อ.หางดง 9 ราย และอ.สันกำแพง 9 ราย ขณะที่การดำเนินงาน Home Isolation ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการดูแลผู้ติดเชื้อขณะนี้ มีผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษา 2,814 ราย ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกในการทำ Home Isolation จะรักษาด้วยระบบ Community Isolation ซึ่งมีจำนวนเตียงทั้งหมด 4,387 เตียง และมีผู้อยู่ระหว่างการรักษา 1,299 ราย

ทั้งนี้  ขอให้ประชาชนทุกคนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ โดยกำชับให้ ร้านอาหาร ,ตลาด และศาลเจ้า ปฏิบัติตามมาตรการ Covid free setting อย่างเคร่งครัด รวมถึงผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันตัวเอง

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ